fbpx Moda ve tekstil sektörlerinde gruplaşmayı teşvik etmek | AB Türkiye
Students in Fashion

Moda ve tekstil sektörlerinde gruplaşmayı teşvik etmek

Arka plan

Tekstil ve giyim endüstrileri, 1980’lerin başından beri, maddi açıdan en garantili sektörlerden biri olarak, Türk ekonomisinin adeta bel kemiği olmuştur. 2005 yılında, tekstil ve giyim ticaretinde kotaların kaldırılacak olmasına hazırlanmak ve diğer ülkelerle rekabetini sürdürebilmek için, endüstrinin yeni stratejiler geliştirmesi gerekmiştir. Bu strateji, moda eğilimleri ve uluslararası kabul gören ticari markaların geliştirilmesini gerektirmiştir.   Ayrıca, endüstride kullanılan makinelerin modernleştirilmesi, personelin becerilerinin artırılması ve yönetime pazar araştırması konusunda eğitim verilmesini de içermiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Tekstil ve giyim sektörlerinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) uluslararası rekabetçiliğini artırma ana amacının bir parçası olarak bu projenin hedefi, şebeke oluşturma seviyesini yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerde pekiştirmektir. Ayrıca KOBİ’ler için kamusal ve özel destek yapılarının güçlendirilmesini de hedeflemiştir.

Projenin en önemli faaliyetlerinden biri, tekstil ve giyim endüstrisinde gruplaşmalar oluşturmak (ihracat yaparak kazanç sağlayan, rekabet eden, birbirini tamamlayıcı ama bağımsız şirketlerden oluşan yerel gruplar) olmuştur. Bu ağlar için, yeni bir işbirliği koordinasyon ajansı kurulmuştur. Bu ajans, ayrıca, yeni ağlarda, ortak projeleri teşvik eden, bir tekstil araştırma ve geliştirme merkezi kurmuştur.

Buna ek olarak ajans, Türk tekstil ve giyim sektörleri için küresel bir alışveriş penceresi oluşturmak amacıyla, bir moda enstitüsü kurmuştur.

Dahası, endüstride önemli bir yere sahip olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin (İTKİB), üyelerine verdikleri destek hizmetleri portföyünün genişletilmesi ve pekiştirilmesi için yardım etmiştir. Destek vermiş olduğu konular arasında teknolojik yenilikler, iş gücü piyasası araştırmaları ve endüstride insan kaynakları yönetimi bulunmaktadır.