2008 İlerleme Raporu

20.11.2008 Per - 14:26


Marc Pierini


Kasım ayı, Türkiye’nin AB’ye katılım yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin yeni bir raporun yayımlandığı dönemdir. Rapor, Türkiye’nin son bir yıl içinde gerek siyasi, gerekse teknik alanlarda kaydettiği gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, katılım müzakereleri için yararlı olan kapsamlı bir değerlendirmeyi de ortaya koyar. Katılım müzakereleri esasen “al-ver” türü bir müzakereden ziyade AB norm ve değerlerine uyum sürecidir.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da İlerleme Raporu kapsamlı ve adil şekilde hazırlanmıştır: kaydedilen ilerlemelerin hakkı verilmiş ve ilerlemenin ağır olduğu konularda da yetersizliklere dikkat çekilmiştir. İlerleme Raporu’nun özü ve Avrupa Komisyonu’nun rolü de zaten budur. Rapor, bir anlamda, katılım sürecinin, her iki tarafça kabullenilmiş bir basamağını oluşturur.


Kaçınılmaz olarak Türkiye’de de, bundan önceki ya da mevcut diğer aday ülkelerde olduğu gibi, İlerleme Raporu’na yönelik eleştiriler olabilir. Rapor, kimileri tarafından müdahaleci, dengeli olmayan ya da farklı paydaşların ilgi alanlarına yeterince odaklanmayan bir Rapor olarak algılanabilir.

Haberin devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.