fbpx 2022-2023 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Bugün Başlıyor | AB Türkiye
Applications start today for 2022-2023 Academic Year Jean Monnet Scholarship Programme

2022-2023 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Bugün Başlıyor

24.09.2021 Cu - 23:54

Türkiye’nin en prestijli bursu programlarından biri olan 100% AB finansmanlı Jean Monnet Burs Programının 2022-2023 akademik yılı başvuruları bugün başladı! (24 Eylül 2021)

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2021.

2022-2023 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. Bursların %50'si kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %20’si ise özel sektöre tahsis edilecektir.

%100 AB finansmanlı Jean Monnet Burs Programı, AB müktesebatının uygulanması amacıyla Türkiye'nin idari kapasitesini güçlendirmek suretiyle ülkenin katılım yolundaki çabalarına destek oluyor. Program kamu çalışanları yanı sıra lisans öğrencilerine ve üniversiteler, STKlar ve özel sektörden başvuranlara yüksek lisanslarını AB Üye Devletlerinden birinde AB müktesebatı ile ilgili konularda yapma fırsatı sunuyor. Bu şekilde genç profesyonellerin Avrupa entegrasyon sürecine dair bakış açıları ve ufku genişliyor, ayrıca genç Türk profesyoneller ile Avrupa'dakiler arasındaki bağlar güçleniyor.

Halihazırda;

  • Türkiye’deki kamu çalışanları,
  • Türkiye’deki özel sektör çalışanları,
  • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli

Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/ adresini ziyaret ediniz.

2022-2023 akademik yılı duyuru metni -/tr/node/10672