fbpx AB, Aile Mahkemelerinin Etkinliğini Arttıracak Projeye Mali Destek Sağlıyor: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması | AB Türkiye
AB, Aile Mahkemelerinin Etkinliğini Arttıracak Projeye Mali Destek Sağlıyor:  Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması

AB, Aile Mahkemelerinin Etkinliğini Arttıracak Projeye Mali Destek Sağlıyor: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması

18.01.2022 Sa - 12:00

Kadın, çocuk ve diğer aile bireylerinin haklarının korunmasında aile mahkemelerinin etkinliğini artırmak amacıyla yürütülecek olan Avrupa Birliği projesinin açılışı, 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı. Törene Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Avrupa Konseyi Genel Programlar Direktörü Sayın Verena Taylor, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou katıldı.

Yargı sisteminin en karmaşık konularından biri olan aile adaleti sürekli gelişen bir alandır. Çocuk ve kadınların sahip oldukları haklardan tam anlamıyla faydalanabilmesi ve sistemin merkezinde yer alabilmesinde aile adaleti kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'de aile mahkemelerinin “ihtisas mahkemeleri” olarak kurulması, özellikle kararların daha adil ve daha hızlı bir şekilde alınmasını sağlayarak ve ailelere ihtisas mahkemesi hizmetleri sunarak, yargı sürecinde aile hakları için gereken koruma mekanizmalarının oluşturulması yolunda önemli bir adım teşkil etmiştir.

Yargının işleyişi ve aile mahkemelerinin kadın, çocuk ve diğer aile bireylerinin haklarını koruma kapasitelerinin artırılması, aile adalet sisteminin Kopenhag Kriterleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde çalışmasının sağlaması açısından temel önemdedir.

2,2 milyon Avroluk AB katkısıyla proje, aile mahkemelerinin ve savcılıkların etkinliğini arttıracak ve daha iyi işlemesini sağlayacaktır. Hâkim ve savcılara temel insan hakları ve aile hukuku konularında eğitim verilecek ve paydaşlar arasındaki işbirliği mekanizmaları daha iyi hale getirilecektir. Son olarak proje, aile mahkemeleri süreçleriyle ilgili olarak kamuoyundaki farkındalığı da artıracaktır.

Proje kapsamında kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılmasının yanı sıra aile mahkemelerinde kullanılacak olan kılavuz, el kitapları ve materyallerin geliştirilmesi de öngörülmektedir. Aile içi şiddet davaları da dâhil olmak üzere, yasanın uygulanmasında tutarlılığı sağlamak için aile mahkemesi hâkimlerine yönelik yeni araçlar hazırlanacaktır. Dava yönetimini iyileştirmek, hızlandırılmış ve sadeleştirilmiş mahkeme usulleri getirmek, çocuk dostu adaleti teşvik etmek ve aile içi şiddetle mücadele etmek için mevzuat değişikliği önerileri de geliştirilecektir.

 Proje Avrupa Konseyi tarafından uygulanacaktır.

 

Tarih/ Saat: 18 Ocak 2022, 10:00

Yer: Sheraton Hotel, Ankara

 Daha fazla bilgi için Delegasyon’dan:

Gamze Kösekahya, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-mail: gamze.kosekahya@eeas.europa.eu

 Basın irtibat:

Miray Akdag, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700,

E-mail: miray.akdag@eeas.europa.eu