EU-Azerbaijan relations

AB-Azerbaycan ilişkileri

Brüksel, 06/02/2017 - 15:08

Temelleri 1991 yılında atılan AB-Azerbaycan ilişkileri, 1999 yılından bu yana yürürlükte bulunan AB-Azerbaycan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasına dayanmaktadır. Bu anlaşma siyasi diyalog, ticaret, yatırım, ekonomik konular, mevzuat ve kültür gibi çok kapsamlı işbirliği alanlarına zemin hazırlamaktadır. O tarihten bu yana AB, Azerbaycan'la işbirliğinin kapsamını aşamalı olarak genişletmiştir. Temmuz 2003'te AB, Güney Kafkaslar Özel Temsilcisini görevlendirmiştir. Halen Gürcistan'daki krizi de kapsayan bu görev Temmuz 2014'ten bu yana Herbert Salber tarafından üstlenilmiştir. 2014 yılından bu yana Azerbaycan, (bir Güney Kafkasya ülkesi olarak) Avrupa Komşuluk Politikası (ENP)'na ve kurulduğu 2009 yılından itibaren de Doğu Ortaklığına dahil edilmiştir. Azerbaycan'ın AB Program ve Kurumlarına katılımına ilişkin Temmuz 2016'da bir protokol imzalanmıştır.        
 
14 Kasım 2016 tarihinde, Konsey, Avrupa Birliği Komisyonu ve Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ne AB ve Üye Devletler adına, Azerbaycan Cumhuriyetiyle kapsamlı bir anlaşmayı müzakere etme yetkisi verdi. Yeni anlaşma Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının yerine geçecek ve AB ile Azerbaycan'ın bugünkü hedeflerini ve karşı karşıya bulundukları güçlükleri daha iyi yansıtmaktadır. Yeni anlaşmaya ilişkin müzakereler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 6 Şubat'ta Brüksel'e yapacağı ziyaretin ardından 7 Şubat 2017'de başlatılacaktır. Avrupa komşuluk politikasının 2015 yılındaki gözden geçirmesi sırasında onaylanan ilkeler dahilinde uygulanacak olan yeni anlaşma,  AB ve Azerbaycan arasında siyasi diyalog için yeni bir temel sunacak, karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliğine imkan verecektir.