EU-funded PIKTES Project organizes International Migration and Education Conference

AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında Uluslararası Göç ve Eğitim Konferansı düzenleniyor

18.04.2019 Per - 11:19

18/04/2019

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında 18-19 Nisan günlerinde İstanbul’da Göç ve Eğitim konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansa 13 ülkeden 300 uzman, araştırmacı ve eğitimci katıldı. Konferansta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera-Vinals ile MEB Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve PIKTES Proje Koordinatörü Pınar Özel de yer aldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, Gabriel Munuera-Vinals şunları ifade etti: "Kayıp nesillerin önüne geçebilmek için eğitime yatırım yaşamsal bir önem taşımaktadır. Eğitim, sadece Avrupa’da değil tüm dünyada merkezi bir role sahiptir. Eğitim, çocuk gelişiminin desteklenmesi adına da hayati bir önem taşımaktadır; eğitim yoluyla çocukların topluma olumlu katkılar sağlayabilmesinin de önü açılır. İşte bu nedenle, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler için Mali Yardım Aracı altında, okul altyapı çalışmaları için ayrılan 500 milyon Avronun üzerinde bir tutarla birlikte toplamda yaklaşık 1.5 milyon Avroyu bulan bir destek, eğitim alanına ayrılmıştır. PIKTES projesinin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, Avrupa Birliği bu güçlüklerin aşılmasında sarf ettiği çabalarda Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği destekleri sürdürmeye hazırdır. Türkiye'nin bir yandan mültecileri eğitim sistemine dâhil ederken öte yandan onları ağırlayan toplumlarla sosyal uyumlarını sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar konusunda dünyaya anlatacağı çok şey var.  Aynı şekilde, diğer ülkelerin tecrübeleri de bu alandaki çalışmaların daha da ilerletilmesine ve ilham kaynağı olmasına yardımcı olabilir."

Konferans proje ile elde edilen sonuçlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini ve göçmen çocukların okullaşması konusunda çalışan ülkeler arasında tartışma zemini yaratarak en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamıştır. Konferansın ana konuşmacıları arasında Türk ve uluslararası akademisyenler, OECD'den analizciler, MEB, Norveç Şiddet ve Travmatik Stres Çalışmaları Merkezinden katılımcılar ve Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin belediyelerinden ve merkezi hükümetlerinden kurumsal temsilciler yer almıştır.  Konuşmacılar tartışmalara daha geniş bir perspektiften bakılmasına katkı sağlamışlardır. 

PIKTES projesi 300 M Avro tutarındaki ilk bütçeyle 2016 yılında uygulanmaya başlamış ve Avrupa Komisyonu Türkiye'ye ilave 400 milyon Avro tutarında hibe sağlayacağını duyurmuştur. Suriyeli öğrenci nüfusunun yoğun olduğu 23 ilde yürütülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yürütülen projenin  ana faaliyeti şunlardır; Türkçe Dil Eğitimi, Arapça Dil Eğitimi, Telafi Eğitimi, Destekleme Eğitimi, Taşıma Hizmeti, Kırtasiye, Ders Kitabı ve Giyim Yardımı, Farkındalık Artırma Faaliyetleri, Eğitim Materyali Satın Alınması, Türkçe Dil Sınav Sistemi Geliştirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık Faaliyetleri, Okul ve GEM’lere Güvenlik ve Temizlik Personelinin Sağlanması, Eğitim Ekipmanlarının Sağlanması, Öğretmen Eğitimleri, İdari ve Diğer Personel Eğitimleri, İzleme ve Değerlendirme..