EU launches new security mission in Iraq

AB Irak'ta yeni güvenlik misyonunu hayata geçiriyor

18.10.2017 Çar - 08:13

16/10/2017 
 

AB bugün Irak'ta yeni sivil Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) misyonunu hayata geçiriyor. Misyon, Irak ulusal güvenlik stratejisinin sivil unsurlarının uygulanmasında Iraklı makamlara destek verecek.

AB dış işleri bakanları 16 Ekim'de AB'nin en yeni güvenlik misyonunun açılmasını onayladılar. 35 kişiden oluşan AB uzmanlar ekibi, ilgili resmi makamların ihtiyaçlarına yönelik öncelikli alanlarda öneri ve destek sağlayacak. Misyonun yıl sonunda Bağdat'ta göreve başlaması ve bir yıllık bütçesinin 14 milyon Avro olması beklenmektedir.

Irak ulusal güvenlik stratejisinin amacı, güvenlik ve barışı takviye edebilecek, ve çatışmaları önleyebilecek ve aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve insan hakları standartlarına bağlı kalabilecek devlet kurumlarının oluşturulmasıdır. Strateji, terör, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve etnik ve mezhepsel kutuplaşma gibi ulusal güvenliğe tehdit oluşturan bazı hususları ortaya koymakta olup OGSP bu konuların ele alınmasına yardımcı olacaktır.     

Misyon AB Irak Delegasyonu ve BM Kalkınma Teşkilatı(UNDP), NATO ve Daeşe karşı küresel koalisyon gibi bölgedeki uluslararası ortaklarla yakın işbirliği halinde çalışacaktır. 

Bu yeni OGSP misyonu Irak'a destek amacıyla AB'nın sağladığı katkılardan bir tanesidir. Daeş'in kontrolü altındaki bölgelerin kurtarılmasının ardından Irak'ı desteklemek üzere kısa süre önce 60.4 milyon Avro tutarında bir istikrar paketi kabul edilmiştir.