EU promotes cooperation between public sector and civil society organizations

AB kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekliyor  

28.11.2018 Çar - 18:58

28/11/2018

 

Kamu sektörüyle sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyen Avrupa Birliği finansmanlı proje kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Günleri 29-30 Kasım tarihlerinde AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve İçişleri Bakanlığı,  Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan KILIÇ'ın katılımlarıyla Ankara'da yapılıyor.

 

Kültürden spora, insan haklarından hizmet sunumuna ya da marjinal toplumlara kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türkiye'deki 110 000'i aşkın derneğe aktif katılım sağlayan toplam on milyon kişi bulunmaktadır.

 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger etkinlik münasebetiyle şu açıklamayı yaptı; " Sivil toplum alanındaki AB - Türkiye işbirliğinin önemli hedeflerinden bir tanesi, politika geliştirme süreçlerinde düzenli istişare ve aktif katılıma imkan vermek üzere sivil toplumun faaliyet gösterdiği genel ortamın iyileştirilmesidir. Etkili ve güçlü bir sivil toplum, her demokratik sistemin önemli bir bileşenidir.  Çoğulculuğu temsil eder ve destekler. Hesap verebilirliğin güçlendirilmesine, sosyal uyuma ve dolayısıyla daha açık ve iyi işleyen demokrasilerin tesis edilmesine katkı sağlar."

 

"Sivil Toplumla İşbirliği için Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi" projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü merkezi ve yerel düzeyde desteklemeyi amaçlamaktadır. Kamu görevlilerine yönelik eğitimlerin yanı sıra seçilen 20 ilde düzenlenen Sivil Toplum Günleri vasıtasıyla projenin, hak temelli sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerindeki rolü ve potansiyel katkısının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması beklenmektedir.     

 

İç İşleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının faydalanıcısı olduğu iki yıl süreli bu proje, Avrupa Birliği tarafından 2.370.15 Avro bütçe ile toplam maliyetin %90'ı karşılanmak suretiyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında finanse edilmektedir. 

 

 

Tarih/Saat:    29 Kasım 2019, 9:30

Yer:                Anadolu Downtown Hotel, Ankara

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Maxime Montagner, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-posta: maxime.montagner@eeas.europa.eu