Kahramanmaraş toplum merkezi

AB mali destekli Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi kapılarını mültecilere ve ev sahibi toplumlara açıyor

17.04.2018 Sa - 14:07

Bugün mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplum üyelerini bir araya getirecek olan Kızılay Kahramanmaraş toplum merkezinin resmi açılışını kutluyoruz. Törene Kaymakam Sn. Kadir Okatan, Belediye Başkanvekili Sn. Ramazan Tutlu, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Sn. Mette Petersen ve AB Türkiye Delegasyonu’nun İşbirliğinden sorumlu Elçi Müsteşarı Sn. Simona Gatti katılıyor. Toplum merkezi, Danimarka Kızılhaç’ı tarafından koordine edilen ve 32 milyon Avroluk bölümü Türkiye’ye ayrılmış, toplam değeri ise yaklaşık 50 milyon Avro olan bölgesel projenin bir parçasıdır. Türkiye’de Kızılay tarafından uygulanmakta olan projenin amacı, 200.000’den fazla mülteci ve ev sahibi toplum üyesine ulaşmaktır.

 

Projenin hedefi sağlık, yaşama ve psiko-sosyal refahın yükseltilmesi yoluyla, Suriyeli mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplum üyelerinin dayanıklılığının arttırılmasıdır.   Bununla birlikte proje, Türk Kızılayı’nın en kırılgan konumdaki mültecilere ve ev sahibi toplum üyelerine erişim kapasitesinin güçlendirilmesini de desteklemektedir. Aralık 2016 sonunda başlayan uygulama kapsamındaki faaliyetler şu an itibariyle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mersin ve Mardin olmak üzere 11 ili kapsamaktadır.

Üç yıllık projenin daha ilk yılında pek çok hedef gerçekleştirilmiştir: bu çerçevede, en az 2.000 kişi mesleki beceri, meslek ya da iş geliştirme konusunda eğitim kurslarına katılmış; 16.000'i aşkın insan kayıt ve sevk hizmetleri konusunda bilgilendirilmiş; 15.000'i aşkın Suriyeli mülteciye alanında uzmanlar tarafından ruh sağlığı tedavi hizmetleri ve psiko-sosyal destek sunulmuş; ve belirlenen 11.000'i aşkın mülteci ve yerel halk mensubu toplum merkezleri tarafından düzenlenen sosyal, kültürel etkinliklerle ve ağ oluşturma faaliyetlerine katılmıştır. Kahramanmaraş Toplum Merkezi mültecilerle yerel halkı bir araya getirerek bu başarıları daha da ileriye götürmeye devam edecektir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, etkinlik münasebetiyle şunları söyledi; "Bu toplum merkezleri, örneğin temel Türkçe dil kursları ve sosyal etkinlikler yoluyla mülteci nüfusu ile ev sahibi toplumların yakınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Türkiye'nin ve kurumlarının, mültecileri ülkede ağırlamak üzere gösterdikleri muazzam çabaları takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, AB mali desteğiyle 11 ilde kurulan toplum merkezleri ağını hızlı ve etkin biçimde organize etmelerinden ötürü Kızılay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kahramanmaraş'taki merkezin tüm bu çabalara katkı sağlayacağına inanıyoruz."


Arka plan

Türkiye'deki Mülteciler için mali Yardım Programı:

Avrupa Birliği 2011 yılından bu yana mülteci krizi karşısında Türkiye'ye destek vermeyi sürdürmektedir. İlk zamanlar bu destek Sicil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) şeklindeydi. Daha sonra, krizin uzun sürmesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlara karşılık vermek üzere orta ve uzun vadeli deteğe yönelik AB'nin diğer mali araçları deverye sokulmuştur. Ocak 2016'da bu destek Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın hayata geçirilmesiyle önemli ölçüde arttrılmıştır.

Program aracılığıyla, Türkiye'deki mülteciler vee v sahibi toplumlara yardım amacıyla, eğitim, sağlık, alt yapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda destek sağlamak suretiyle 3 milyar Avro sözleşmeye bağlanmıştır. Bu kapsamda 72 proje sözleşmesi imzalanmış ve 1.9 milyon Avro ödeme yapılmıştır.  

Bu finansman, krizin patlak vermesinden bu yana Türkiye'deki mültecilere yardım amacıyla tahsis edilen yaklaşık 350 milyon Avronun yanı sıra Üye Devletlerin ikili yardımlarına ilave olarak sağlanmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için :

Steven De Vriendt – Program Yöneticisi

steven.de-vriendt@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

Basınla ilgili sorular için:

Miray Akdağ – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın ve İletişim Sorumlusu
miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu / M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77