fbpx AB tarafından finanse edilen Program, Türkiye'nin 11 Seçili Belediyesinde İyi Yönetişimi Teşvik Ediyor | AB Türkiye
AB tarafından finanse edilen Program, Türkiye'nin 11 Seçili Belediyesinde İyi Yönetişimi Teşvik Ediyor

AB tarafından finanse edilen Program, Türkiye'nin 11 Seçili Belediyesinde İyi Yönetişimi Teşvik Ediyor

02.02.2022 Çar - 15:25

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, yerelde politika geliştirilmesine ve yerel eylemlerin uygulanmasına artan katılım yoluyla Roman nüfusun toplumsal entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan ROMACTED II programına birlikte destek veriyor.

Programın hedef grupları yerel yönetimler (seçilmiş temsilciler), kamu idarelerinin saha birimleri ve seçilen belediyelerde yaşayan Roman topluluklarından oluşuyor.

ROMACTED II adlı program Akhisar/Manisa, Canik/Samsun, Edirne, Ereğli/Zonguldak, Gaziantep, Gömeç/Balıkesir, İstanbul Büyükşehir, Konak/İzmir, Muratlı/Tekirdağ, Şişli/İstanbul ve Uzunköprü/Edirne'de uygulanacak. Bu belediyeler, verdikleri ilgi beyanlarına ve programın seçim kriterlerine göre programı uygulayan Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiştir.

Hedefler:

• Roman vatandaşlara yönelik olarak yerel demokrasiyi, hesap verebilirliği, kapsayıcılığı ve çözüm sunmayı geliştirmek ve böylece hizmet sunumunu iyileştirmek,

• yerel makamların siyasi iradesini ve sürekli bir şekilde politikalara katılımını arttırmak,

• Roman toplulukların demokratik yerel yönetişim faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmak.

Başlıca program faaliyetleri arasında eğitim, koçluk, katılımcı çalışma döngülerinin uygulanması ve savunuculuk yer alıyor. Programın önde gelen ilkelerinden biri, sürecin tüm ortaklar tarafından sahiplenilmesidir. Bu amaçla ve diğer girişimlerin yanı sıra, programın uyarlanmasını ve süreç ve ilerlemenin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla her belediye için bir anket ve araştırma yaptırılacaktır.

Program, 2024 yılı sonuna kadar devam edecek ve hem kamu hem de sivil toplum kuruluşlarından ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları ortak olarak içeriyor.

Bu Programın ikinci fazı (ROMACTED II) kapsamındaki aktiviteler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova *[1] olmak üzere toplam yedi ülkede uygulanıyor. Program, yerel idarelerle birlikte Romanlara özel politikaların geliştirilmesi ve Roman topluluklarının bu politikaların geliştirilmesi sürecine demokratik katılımlarının artırılmasına odaklanıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) programın Türkiye’deki kurumsal ortağıdır. TBB ile Avrupa Konseyi arasında Ekim 2021’de imzalanan Mutabakat Anlaşması, programın yerelde yaygınlaşması ve sahiplenilmesine destek olmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, açık teklif çağrıları yoluyla Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş olan danışmanlar, kolaylaştırıcılar havuzu ve de destekleyici kuruluş olarak Sıfır Ayırımcılık Derneği, Avrupa Konseyi’nin projeden sorumlu personelinin desteğiyle programın yerelde uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Bu ortak programın Türkiye uygulanmasına dönük toplam mevcut bütçe 2021-2024 yılları arasındaki 4 yıllık uygulama süresinin tamamı için 725,000 Avro civarındadır.

ROMACTED Ortak Programına ilişkin daha fazla bilgi için; http://coe-romacted.org.

ROMACTED metodolojisi  burada yer alan ROMACTED Kitapçığında anlatılmaktadır.

 

[1] Bu ifade statüye ilişkin pozisyonlara halel getirmez, ve 1244/1999 sayılı BM Genel Kurulu Kararı ile Uluslararsı Adalet Divanı’nın Kosova’nın Bağımsızlık İlanı’na ilişkin Görüşü’ne uygundur.