EU sets out new measures to counter terrorism

AB terörizmle mücadelede yeni önlemleri masaya yatırıyor

19.10.2017 Per - 15:20

18/10/2017

18 Ekim 2017 - 13.49

 

Avrupa Komisyonu, terörizmi engellemek ve AB vatandaşlarını daha güçlü bir şekilde savunabilmek üzere aldığı bir dizi operasyonel ve pratik önlem açıkladı. Önlemler, son saldırılarda ortaya çıkan bir takım zafiyetlerin giderilmesini ve AB'nin terörle mücadelede dış desteğini güçlendirmeyi hedefliyor.

 

Terörizm ve organize suçlarla mücadelede üçüncü taraf ülkelerle olan ikili ve çok taraflı işbirliği, Birliğin iç güvenliğini artırmak için gerekli bir ön şarttır. Bugün açıklanan önlemlerde, AB'nin kolluk kuvveti Europol ve üçüncü taraf ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi de yer alıyor. AB, yıl sonundan önce Europol ve Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye arasındaki kişisel bilgilerin transferi ile ilgili anlaşmalar için müzakerelerin başlatılması konusunu ele alacak. Bu tür anlaşmalar, terörizmle mücadele ve ciddi suçları önleme amacıyla Europol'un bu üçüncü taraf ülkelerle etkileşimde bulunma yetkinliğini daha da güçlendirecek.

AB, aynı zamanda 2005 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine ve Ek Protokolüne taraf olma konusunu da ele alacak. Sözleşme, teröristlerin ve terörle ilgili faaliyetlerin cezalandırılmasına, bu tür suçlara yönelik uluslararası işbirliğine, terör mağdurlarının korunması, tazmini ve desteklenmesine yöneliktir. Ek Protokol, yabancı terörist saldırılara yönelik ortak bir anlayış geliştirme ve bu saldırılara verilecek yanıtlar gibi konuları detaylandırıyor. AB, Sözleşmeyi ve Ek Protokolünü Ekim 2015'te imzaladı. Bu yılın Mart ayında Terörle Mücadele Yönergesinin kabulü ile AB, şimdi bu belgenin tüm hükümlerini aktararak, Sözleşmeye ve Ek Protokolünü taraf olma taahhüdünü yerine getirmek üzere adım attı.

AB aynı zamanda Haziran 2017 tarihli AB Terörle Mücadele Dış Eylem kararlarını uygulamaya koymak üzere çalışıyor. Bu kararlar:

  • AB Temsilciliğindeki terörle mücadele uzman ağının güçlendirilmesini;
  • Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası görevleri ve operasyonları ile AB Adalet ve İçişleri Birimleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini;
  • Müttefik ülkeler, önemli stratejik ortaklar ve kilit bölgesel ve çok taraflı ortaklar ile olan uluslararası işbirliğinin artırılmasını içeriyor.

 

Ayrıca bakınız

Press release: Security Union: Commission presents new measures to better protect EU citizens

Questions & Answers: Security Union — Commission presents anti-terrorism package to better protect EU citizens

EEAS page on counter-terrorism

Council of the EU page on the fight against terrorism

Europol