fbpx AB-Türkiye Arasında Ulaştırma Alanındaki İlişkiler Atlas Projesi İle Yeni Bir Aşamaya Geçiyor | AB Türkiye
dasdasdaaaaaaaa

AB-Türkiye Arasında Ulaştırma Alanındaki İlişkiler Atlas Projesi İle Yeni Bir Aşamaya Geçiyor

24.05.2022 Sa - 12:54

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamındaki 2,9 milyon Avroluk proje, kapsamlı mevzuat uyum sürecini kolaylaştırarak Türkiye'nin ulaştırma sektörünün AB ile kapsamlı entegrasyonunu destekliyor. 24 Mayıs 2022 tarihinde J.W Mariott Otel'de düzenlenen proje açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Projenin amacı nedir?

Proje, erişilebilirlik, ödenebilirlik, rekabet kuralları, emniyet, güvenlik, çevre, emisyonlar, altyapı ve dijitalleşmeyi içeren yatay temalara dayalı uyum gerekliliklerini değerlendirebilmek amacıyla Türkiye'de ulaştırma alanındaki geniş kapsamlı mevzuatı incelemek için dinamik bir yöntem izleyecektir. Boşluk analizi, boşluk doldurma ve ekonomik/düzenleyici etki değerlendirmesi yoluyla her bir alt sektör (denizcilik, havacılık, karayolu, demiryolu) için bir yasal uyum analizi gerçekleştirilecektir.

Uzun vadede şu sonuçların elde edilmesi beklenmektedir;

  • Yurttaşlar ve işletmeler için daha kaliteli ve ulaşılabilir ulaştırma hizmetleri
  • Uluslararası ticarette lojistik hizmetlerin daha verimli hale gelmesi sayesinde ülkeler arasında ticaretin artması
  • Ulaştırma alanında AB ile aynı emniyet ve güvenlik standartlarının sağlanması
  • Ulaştırma alanında AB ile aynı çevre standartlarının sağlanması
  • Ulaştırma sistemlerinde AB ile uyumlu dijital dönüşüm.

Projenin kapsamı nedir?

Proje kapsamında şu sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır:

  • Ekonomik ve düzenleyici etki analizini temel alan hukuki uyumlaştırma stratejisi ve eylem planı,
  • Ulaştırma alanında politika diyaloğu ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi
  • Ulaştırma mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi sürecinin düzenli olarak izlenebilmesi için modern dijital Elektronik Mevzuat Envanter Aracı (ELIT).
  • Üst düzey diyalog ve teknik çalışma ziyaretleri 

Önbilgi           

Ulaştırma Sektörü Operasyonel Programı

Ulaştırma alanında Türkiye’ye 347 milyon Avro AB finansmanı sağlanmasını öngören Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (SOPT) için Finansman Anlaşması, Türkiye Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında 2017 yılında imzalanmıştır.

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın tematik öncelikleri şunlardır: 1) Ulaştırmada sürdürülebilirliği ve güvenliği artırmak, 2) Ulaştırma sisteminin verimliliğini artırmak, 3) Ulusal ve kent düzeyinde bireyselden sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma sistemlerine geçişi teşvik etmek, 4) Türk ulaştırma sektörünü AB ulaştırma müktesebatıyla giderek uyumlu hale getirmek, idari kapasiteyi daha da geliştirmek ve Avrupa Tek Ulaştırma Alanı ile daha fazla entegrasyonu kolaylaştırmak.

2021 yılı sonu itibariyle toplam proje sayısı, 631 milyon Avro değerinde (336 milyon Avro AB katkısı ve 295 milyon Avro TR katkısı) 19 projeye ulaşmıştır. 2019 yılında imzalanan anlaşma uyarınca Halkalı -Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kısmının inşaatında %51’lik bir fiziki ilerleme kaydedilmiştir. Bir diğer önemli destek alanı ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Konya illerine sağlanan, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması alanıdır.

 

 

Daha fazla bilgi için:

Göktuğ Kara - Ulaştırma Program Yöneticisi

goktug.kara@eeas.europa.eu / cep: +90 532 532 665 19 28

Basın irtibat:

Miray Akdağ – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri  miray.akdag@eeas.europa.eu     Cep: +90 532 624 93 56 / Tel: +90 312 459 88 77