fbpx AB-Türkiye Ticaretini Kolaylaştırmak için Yeni Adımlar: Türk Akreditasyon Kurumu’nu Destekleyen 1,4 Milyon Avroluk AB Finansmanlı Proje Başarıyla Tamamlandı | AB Türkiye
AB-Türkiye Ticaretini Kolaylaştirmak için Yeni Adimlar

AB-Türkiye Ticaretini Kolaylaştırmak için Yeni Adımlar: Türk Akreditasyon Kurumu’nu Destekleyen 1,4 Milyon Avroluk AB Finansmanlı Proje Başarıyla Tamamlandı

08.03.2022 Sa - 12:14

AB tarafından finanse edilen ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yürütülen “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK'ın Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi” başarılı sonuçlarıyla sona erdi. Projenin kapanış etkinliği, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve TÜRKAK Başkanı Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonundan Ekonomi Müşaviri ve Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölümü Başkanı Bartosz Przywara'nın katılımıyla 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Projeyle, Avrupa Birliği'nde ve uluslararası alanda akreditasyonla ilgili yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumu'nun teknik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlandı. 1,4 milyon Avroluk proje, AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında finanse edildi.

Proje kapsamında, AB teknik mevzuatının farklı alanlarıyla ilgili akreditasyon şeması rehberleri hazırlandı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) personeline eğitimler verildi ve uygunluk değerlendirme kuruluşları, üniversiteler, kamu sektörü kuruluşları ve bu alanda çalışan STK'lar için bilinçlendirme seminerleri düzenlendi. Proje ayrıca, TÜRKAK'ın bilgi birikiminin yeşil ve dijital dönüşüm doğrultusunda güncellemesine ve hizmet kapsamını yeni ve gelişmekte olan alanları içerecek şekilde genişletmesine yardımcı oldu.

Akreditasyon, uluslararası ticarette kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi. Uygunluk değerlendirme kuruluşları (test laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşları) ürün ve hizmetlerin belirli kalite, güvenlik ya da emniyet şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol ve teyit eder. TÜRKAK gibi akreditasyon kuruluşları, uygunluk değerlendirme kuruluşunun, tarafsız, üretici ve/veya tedarikçiden bağımsız olduğunu ve konusunda yetkin olduğunu denetler ve akreditasyon belgesiyle onaylar. Akreditasyon kuruluşları arasındaki çok taraflı anlaşmalar aracılığıyla, ürün ve hizmetler ilave test ve sertifikasyona ihtiyaç duyulmaksızın, yurtdışında kabul edilir. Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın çok taraflı anlaşmalarına katılmış olan TÜRKAK, malların serbest dolaşımı alanında uyum sağlanan AB mevzuatının uygulanmasında önemli bir rol oynamakta ve AB ile Türkiye arasındaki ticaretin sorunsuz yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Türkiye’de TÜRKAK’ın akredite ettiği uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından test edilerek belgelendirilen ürünler, ilave test ve sertifikasyona ihtiyaç duyulmaksızın AB’ye kabul edilir. Dolayısıyla, TÜRKAK ve akreditasyon, Gümrük Birliği çerçevesinde AB-Türkiye ticaret ilişkilerinin sorunsuz yürütülmesi bakımından kilit öneme sahiptir.  

AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye de AB’nin en büyük altıncı ticaret ortağı.  EUROSTAT verilerine göre, AB-Türkiye toplam ticaret hacmi 2021 yılında 157 milyar Avro’yu aştı. Bu etkileyici ticaret performansında Türkiye’nin kalite altyapısı kuruluşları olan Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü gibi kuruluşların önemli bir payı var.

Avrupa Birliği, Malların Serbest Dolaşımı müktesebatına alanında Türkiye'yi MEDA ve IPA programları altında kapsamlı teknik yardım programlarıyla destekledi. 2002 yılından bu yana bu alanda verilen AB desteğinin toplam hacmi, 60 milyon Avro’yu geçti. Türkiye, bu yardımların da desteğiyle bu fasıl kapsamında somut kazanımlar elde etti ve mallarla ilgili teknik mevzuatta ve AB standartlarıyla uyumda yüksek bir seviye yakaladı.

Önbilgi:

Projenin adı : Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın kapasitesinin arttırılması için Teknik Destek Projesi

Türk faydalanıcı     :           Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK

AB bütçesi (AVRO)           : AB katkısı 1,303,159.5 Avro; AB katkısı, toplam maliyetin %90’ına tekabül etmektedir.

           

Projenin Özeti

Bu projenim amacı, hem Avrupa Birliği'nde hem de uluslararası arenada akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumu'nun teknik kapasitesini arttırmak ve Türkiye'nin kalite altyapısına akreditasyon hizmetleri kapsamında katkıda bulunmaktır.

Temel faaliyetler şunlardır: ihtiyaç analizi, ilgili personelin ve TÜRKAK denetçilerinin genel ve sektöre özel akreditasyon prosedürleri konusunda eğitimi; ilgili her sektör için atölye çalışmaları; çalışma ziyaretleri; sektöre özel akreditasyon prosedürleri hakkında akreditasyon planları ve kılavuzlarının geliştirilmesi ve farkındalık arttırmaya yönelik çalışmalar.

Daha fazla bilgi için projenin web sayfasını ziyaret ediniz https://raeturkak.org/homepage/ veya Delegasyon’la bağlantı kurunuz:

Ela Yazıcı İnan- Sektör Yöneticisi

ela.yazici@eeas.europa.eu

T +90 312 459 87 00

Miray Akdağ -  Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56  / T +90 312 459 88 77