EU Supports Improvement Of Environmental Decision Making In Turkey 

AB, Türkiye’de Çevre Alanında Karar Alma Süreçlerinin İyileştirilmesini Destekliyor

01.03.2018 Per - 16:11

 

Türkiye’nin AB Mekânsal Bilgi mevzuatını etkin bir şekilde uygulamaya yönelik kurumsal, teknik ve mevzuat kapasitesi, bugün kapanışı yapılan AB finansmanlı projeyle önemli ölçüde geliştirildi. Proje ortakları, projenin sonuçlarını değerlendirmek ve sonraki adımları ele almak üzere 1 Mart 2018 tarihinde Ankara’da bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürü Sn. Ömer Alan ve AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Özge Gökçe Aktaş, Türkiye’de çevre alanında karar alma süreçlerine yönelik olarak projenin sağladığı katkıları değerlendirdi.

Amacı AB’nin Mekânsal Bilgi Altyapı Direktifinin (INSPIRE) uygulanması olan proje, Türkiye’nin teknik ve kurumsal kapasitesine önemli katkılarda bulundu.

AB Üye Devletleri genelinde coğrafi ve çevreye ilişkin verilerin toplanmasını ve sunumunu uyumlulaştıran INSPIRE Direktifinin uygulanması, çevre alanında karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi için önemli bir araç teşkil etmektedir. Veri değişim platformu su yönetimi, afet zararlarının azaltılması, halk sağlığı meseleleri, tarımsal yönetim ve doğayı koruma konularının daha sağlıklı bir şekilde ele alınmasına yardımcı olmaktadır. INSPIRE Direktifinin eksiksiz bir şekilde uygulanması kamu idaresinin masraflarını azaltmakta, vatandaşlar açısından da acil durum hizmetlerinin geliştirilmesinden gündelik hayatta daha sağlıklı bir çevreye uzanan net bir takım faydalar sağlamaktadır.

Paydaşların kapasitesinin ve farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlayan proje aynı zamanda, INSPIRE Direktifi doğrultusunda dört pilot belediyede (Pendik Belediyesi – İstanbul, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ Belediyesi) ilk Mekânsal Veri Envanterlerinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.  Bu proje kapsamında, idari birimler, ulaşım ağları, rakım, nüfus dağılımı, koruma altındaki bölgeler vb. gibi Direktifin Ekinde ortak standartların belirlendiği 34 mekânsal veri konusunun tamamı için Türkiye'de pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. İlgili tüm kurumlardan 1000'i aşkın uzman/bilirkişi 4 milyon Avro bütçeli bu projeden yararlanmıştır.  

Projeye ilişkin Büyükelçi Berger şunları söyledi; "Çevresel konularda katılımcı ve şeffaf karar alma süreci AB mekânsal planlama politikasının kilit unsurudur. AB, INSPIRE direktifinin Türkiye'deki ilk uygulama aşamalarına destek vermekten memnuniyet duymaktadır. Eksiksiz uygulandığında Direktif, mekânsal planlama çalışmalarında çevresel konularda karar alma sürecinin geliştirilmesini ve çevresel bilgiye daha iyi erişimi sağlayacaktır."

Daha fazla bilgi için:

 

http://www.inspire.gov.tr