fbpx AB ve Türkiye ilk yüksek düzeyli tarım diyaloğu toplantısını gerçekleştiriyor | AB Türkiye
Janusz Wojciechowski

AB ve Türkiye ilk yüksek düzeyli tarım diyaloğu toplantısını gerçekleştiriyor

11.05.2022 Çar - 09:27

Avrupa Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit Kirişci ile ilk AB-Türkiye yüksek düzeyli tarım diyaloğu toplantısını gerçekleştirmek üzere 11-12 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret ediyor. Komisyon Üyesi Wojciechowski ve Bakan Kirişci, “Gıda Güvencesi için Sürdürülebilir Tarım” genel teması altında üç ana başlığı ele alacak: Türkiye ve AB'de gıda güvencesi, tarım reformları ve kırsal kalkınma stratejileri; Türkiye ile AB arasında tarımsal gıda ürünleri ticareti; ve AB'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) aracılığıyla Türkiye'de kırsal kalkınmaya destek.

Bu ilk diyalog toplantısı, AB ve Türkiye arasında tarım konuları ve ticaret alanındaki ilişkinin daha yakın bir işbirliğinden fayda sağlayacağı öngörüsüne dayanıyor. Bu konu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırısının gıda güvencesi ve satın alabilme gücü açısından yol açtığı küresel zorluklarla karşılaştığımız bu dönemde, her zaman olduğu gibi güncelliğini koruyor. Komisyon, konuyla ilgili 23 Mart’ta sunduğu Tebliğ  ardından, durumu ve bunun çiftçiler ve gıda güvencesi üzerindeki etkisini yakından izlemeye devam ediyor.

Ticaret, tarım-gıda sektöründe AB ve Türkiye ilişkilerinin önemli bir parçasıdır. Türkiye, tarımsal gıda ürünleri açısından AB'nin on birinci ihracat güzergâhı ve sekizinci ithalat kaynağı iken, AB ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. 1996'dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği sayesinde, bu ikili ticaret, her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde son on yıllarda yedi kat artmıştır. AB ve Türk tarımsal gıda işletmecilerine yönelik ticaret fırsatlarının devamı için ikili anlaşmanın sağlıklı bir şekilde uygulamasına devam edilmesi önemlidir.

Kısa bir süre önce Avrupa Komisyonu, katılım öncesi yardım aracı kapsamında Türkiye’ye yönelik olarak 2021-2027 dönemi için 430 milyon Avro bütçesi olan üçüncü kırsal kalkınma programını (IPARD) kabul etti. Türkiye'nin kendi ulusal katkısı ve faydalanıcıların girdileriyle birlikte, Türkiye'deki çiftçileri ve kırsal alanı desteklemek için toplamda yaklaşık 1 milyar Avroluk bir destek söz konusu olacak. Dayanıklı bir tarım-gıda sektörünün oluşturulmasına ve kırsal alanların çekiciliğinin arttırılmasına yardımcı olmanın yanı sıra IPARD, AB Ortak Tarım Politikasının ana hedeflerini de yansıtmaktadır. Kısa bir süre önce kabul edilen IPARD programı, yeşil dönüşümle ilgili hususların güçlendirilmesinde, modern ve sürdürülebilir tarımın inşası için bilgi ve yenilikçiliğe dayalı önlemlerin tanıtılmasında, daha küçük ölçekli çiftliklerin kırsal kalkınmadaki rolünün anlaşılmasında ve kısa tedarik zincirlerinin teşvikinde Türkiye'yi destekleyecektir. Türkiye, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı kabul ederek AB'nin yeşil dönüşüm çabalarına da katılmaktadır.

Türkiye, ilk programın başladığı 2011’den bu yana fonların özümsenmesi ve uygulanması konusunda çok başarılı bir performans ortaya koymuştur. Türkiye'deki ilk iki IPARD programı, 71 000 istihdam ve AB standartlarına uyum için 2 000'den fazla yatırım projesinin yanı sıra tarım-gıda sektöründe ve kırsal çeşitlendirmede 20.000'den fazla yatırım projesinin de önünü açmıştır.

Komisyon Üyesi Wojciechowski, 12 Mayıs’ta Türkiye IPARD II programı (2014-2020) kapsamında finanse edilen bir aile çiftliğini de ziyaret edecektir.

Daha fazla bilgi için

Türkiye’de IPARD Programı: The IPARD programme in Turkey

AB ile Türkiye arasındaki tarım-gıda ticaretine ilişkin istatistiki veriler: Agri-food trade statistics between EU and Turkey