The EU funded International Conference on Disability Rights will take place in Istanbul This Weekend!

AB'nin Desteklediği Uluslararası Engelli Hakları Konferansı Bu Haftasonu İstanbul'da Yapılacak

14.12.2018 Cu - 18:08

14/12/2018

Avrupa Birliği, tüm gazetecileri ve ilgili tarafları, AB destekli "Ayrımcılıkla Mücadelede Adalete Erişimin İyileştirilmesi için Engelli Bireylere Ait Eşit Hakların Desteklenmesi" programı çerçevesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Engelli Hakları Konferansına" davet ediyor.  Yurtdışından ve Türkiye'den 40 panel katılımcısının ve Türkiye çapında akademiden, kamu kurumlarından, medyadan ve sivil toplum örgütlerinden 120 temsilcinin katılacağı konferansın açılış konuşmasını AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger gerçekleştirecek.

Programın Amacı Nedir?

Avrupa Birliği'nin desteklediği 'Engelli Birleylerin Eşit Haklarının Desteklenmesi' Programının amacı, toplumdaki engelli bireylerin haklarını ve topluma tam olarak katılımda bulunmalarını desteklemek, diğer toplum mensuplarının sahip olduğu adalete erişim hakkını eşit şartlarda kendileri için tesis etmek ve politika ve karar verme süreçlerine katılmalarının ana akım seviyesine taşınmasıdır.  Bu program ESHID, yani Eşit Hakları İzleme Birliği tarafından yürütülmektedir.

Programın Kapsamı Nedir?

Program çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki sonuçlara yöneliktir:

  • Engelli bireyler için eşit hakların izlenmesi, raporlanması, temsili, hukuki yardıma tabi olması ve desteklenmesi noktasında STK'ların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ulusal ve yerel politika oluşturulmasında engelli bireylerin haklarının ana akım seviyesine taşınması.
  • Tüm hizmetlere erişim ve ayrımcılıkla mücadele çerçevesinde engelli bireylerin hakları konusunda daha yüksek bilinç sahibi olması.
  • Engelli bireylerin adalete erişiminin iyileştirilmesi ve engelli haklarına yönelik daha fazla sayıda stratejik hukuk davasının açılması. 
  • Engelli bireylerin haklarının daha iyi korunması ve uygulanan ayrımcılık karşıtı politikaların oluşturulması.
  • Genel olarak toplumun, engelli bireylerin hakları konusunda daha yüksek bilinç sahibi olması.

Konferasın Kapsamı Nedir?

Konferansa, Türkiye çapında özellikle insan hakları ve engelli hakları konusunda uzun müddettir faal olan akademi, kamu kurumu, medya ve Sivil Toplum Örgütü temsilcisi katılacaktır.  2 günlük uluslararası konferansta, uluslararası bir perspektiften engelliliğin ana akıma taşınması ve adalete eşit düzeyde erişim noktasında mevcut en iyi örneklerin sunulması ve engelli bireylere eşit hakların sağlanmasında uluslararası işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Konferans, İzleme Ağı üyelerinin, kaynak ve bilgi alışverişinde bulunmaya devam edebilecekleri ve uluslararası temsilde aracı olarak yaralanabilecekleri uluslararası meslektaşlarıyla tanışması için bir fırsat olacaktır.

STK, akademi, kamu kurumu temsilcileri ve diğer ilgili aktörlerle, örneğin 'Adalete Erişim Hakkının Çerçevesi', 'Türkiye'deki Yargı Pratikleri ve Engelli Bireylerle İlgili Davalar' ve 'Çoklu Ayrımcılık Riski Taşıyan Grupların Adalete Erişimi ve Farklı Engellere Sahip Gruplar' gibi konularda belirli paneller gerçekleştirilecektir.

 

Arka Plan Bilgisi

Avrupa Birliği, 'Engelli Bireylerin Haklarının Desteklenmesi' Programını Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (EIDHR) yoluyla finanse etmektedir.  Politika ve karar verme süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun desteklenmesi, Türkiye'nin katılım sürecinde AB'den aldığı finansal desteğin kilit alanlarından birini oluşturmaktadır.  IPA II Stratejik Belgesi 2014-2020 sivil toplumla ilgili olup vatandaşlık ve temel haklara odaklı ulusal ve kapsamlı bir gündemi birleştirmektedir.  Çoğulcu bir sivil toplum, gücünü finansal destekten alır ve "temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve sosyal ve siyasi değişim olasılığına riayet edilmesini gerektirir." 

 

Tarih:  15 -16 Aralık 2018

Yer: Novotel Istanbul Bosporus Karaköy/Beyoğlu/İstanbul