fbpx Açık Çağrı: Batı Balkanlar ve Türkiye'de AB Roman Entegrasyonu Ödülü 2021 | AB Türkiye
Batı Balkanlar ve Türkiye'de AB Roman Entegrasyonu Ödülü görseli

Açık Çağrı: Batı Balkanlar ve Türkiye'de AB Roman Entegrasyonu Ödülü 2021

19.02.2021 Cu - 09:12

Roman toplumunun eşitliğini istihdam yoluyla teşvik etmek üzere olağanüstü çabalar sarf edenlerin bu çabalarını takdir etmek üzere verilen2021 Batı Balkanlar ve Türkiye'de AB Roman Entegrasyonu Ödülü için süreç başladı. 
2021 AB Roman Entegrasyon Ödülü, Roman toplumu genelinde istihdam eksikliği sorununa duyarlı özel sektör veya kamu inisiyatiflerini teşvik edecek; somut sonuçlar veren pozitif modellere tanınma, tanıtım ve destek sağlayacaktır.
Ödül, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de kurulmuş ve mukim kamu ve özel sektör kurumlarına, şirket ve teşebbüslerine, (KOBİler, sosyal girişimler, müteşebbis inisiyatifleri ve benzeri istihdam girişimleri de dahil) işverenlere; Roman olsun ya da olmasın öğretmenlere, sağlık alanında faaliyet gösteren aktörlere, sivil topluma (örgüt ve birey düzeyinde) açıktır.   
Yarışma, hem bireysel (ödülü kazanmak isteyen inisiyatif tarafından doğrudan yapılacak) başvurulara, hem de ilgili girişime dikkat çekmek isteyen diğer tüm paydaşların başvurularına açıktır. 
Başvuru
Bireysel başvurular (kendisini aday olarak gösterecek olanların başvuruları) e-posta yoluyla şu link üzerinden yapılacaktır: Application_EU_Award_2021@raa.al
E-postanın konu başlığı, mutlaka başvuru sahibinin adını, soyadını ve ülkesini tanımlayan ilk harfleri içermelidir. 
Aday gösterilerek yapılacak başvurularda kullanılacak adres ise şudur: Nomination_EU_Award_2021@raa.al.
E-postanın konu başlığı aday gösterenin kısa adını, aday gösterilenin ve menşe ülkesinin baş harflerini içermelidir.
Başvurular ve aday göstermeler ile destekleyici belgeler posta yoluyla da aşağıdaki adrese iletilebilir: 
Roma Active Albania Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania
Bu durumda sadece belirtilen son tarihe kadar elimize geçen başvurular/aday gösterilenlerin isimleri dikkate alınacaktır. Posta yoluyla bu son tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru için son tarih: 30 Nisan 2021, yerel saatle 23:59’dur.
Bu ödül, Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde, IPA fon desteğiyle ve Roma Active Arnavutluk tarafından verilmektedir. 

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-2021-eu-award-roma-integration-western-balkans-and_en
Süreci takip etmek ve güncel bilgiler için: https://www.facebook.com/EuAwardforRomaIntegration/