fbpx Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut, kadınların meslek örgütlerinde eşit temsil edilmesini desteklemek için sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi | AB Türkiye
sdsd

Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut, kadınların meslek örgütlerinde eşit temsil edilmesini desteklemek için sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi

18.10.2022 Sa - 16:51

Aktif Kadın Eşit Temsil projesinin çıktıları AB Bilgi Merkezleri ile geniş kitlelere ulaşacak

Kadınların yönetimde ve karar alma süreçlerinde temsilinin artırılmasını hedefleyen AB destekli Aktif Kadın Eşit Temsil (AKET) Projesinin sonuçları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrutun katılımıyla Türkiyedeki AB Bilgi Merkezleri ile paylaşıldı Bu sayede, proje hedeflerine ulaşmada Oda ve Borsalarla daha fazla işbirliği için alan açılması hedefleniyor.

TOBBun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda projenin paydaşları Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı Canan Karalar Yüksel, Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Rojda Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Büyükelçi Nikolaus-Meyer Landrut toplantı vesilesiyle şunları söyledi; “Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, kurullarda ve diğer yönetim organlarında veya sanayi sektörünün temsil organlarında kadın temsiliyetinin artırılması esastır. Kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, yoksulluğu azaltmanın ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın anahtarıdır.” dedi.

Toplantı 18 Ekim 2022 tarihinde TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Arka Plan:

İş Dünyasında Karar Alma Süreçlerine Kadınların Aktif Katılımının Sağlanması İçin Meslek Örgütlerinde Kadınların Eşit Temsiliyetinin Arttırılması” projesi, kısa adıyla Aktif Kadın Eşit Temsil” projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

AKET projesi Sivil Toplum Destek Programının üçüncü aşaması kapsamında desteklenmiş olup, program ile STKların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STKlar arası ortaklıkların teşvik edilmesi, aktif vatandaşlık ve STKların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında ayrıca; meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, özellikle ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilinin artırılması ve iş kadınlarına, politika ve karar alma süreçlerinde söz hakkı sağlanması amaçlanmıştır.

Proje sürecinde, söz konusu kuruluşlarda kadın sayısının artırılması hedefiyle sorunlar tespit edilerek bu sorunlara yönelik eylem planları geliştirmek için proje paydaşlarıyla Diyarbakır, Konya ve Ankara illerinde faaliyetlerde bulunulmuştur.

sdddasda