fbpx Avrupa Birliği Büyükşehir Belediyelerinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıklarını Destekliyor | AB Türkiye
Hshshd

Avrupa Birliği Büyükşehir Belediyelerinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıklarını Destekliyor

07.06.2022 Sa - 12:50

AB tarafından desteklenen "Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım" projesinin kapanış töreni 7 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yerel düzeyde etkin kamu yatırımı yönetiminin, sadece kritik öneme sahip kamu hizmetlerinin büyükşehir belediyelerinin vatandaşlarına sunulmasına destek olmak açısından değil, aynı zamanda onların sosyal kalkınmasına ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmak açısından da önem taşıdığına dikkat çekerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “… Avrupa Birliği, Türkiye'yi kamu yönetimi reformu alanındaki ilerlemeyi sürdürmeye teşvik eder.

 

Projenin kapsamı nedir?

Bu proje, AB’nin temel koşullarından bir tanesi ve AB genişleme stratejisinin kilit bir önceliği olan Kamu Yönetimi Reformu (KYR) alanında yürütülmüştür.

2014 yılında yürürlüğe gören 6360 sayılı Kanuna uyarınca otuz büyükşehir belediyesinde YİKOB’lar oluşturulmuştur. YİKOB’lar yerel ihtiyaçlara cevap veren kamu yatırımlarının tespit edilmesi, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde kilit rol oynayan kurumlardır. Aynı zamanda büyükşehir belediyelerine yatırım yapmak isteyen merkezi ve yerel düzeydeki kamu yatırım kurumlarının koordinasyonu gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir.

Bu proje, daha iyi bir hizmet sunumu ve merkezi-yerel kamu yatırım kurumları arasında işbirliğinin ve koordinasyonun arttırılması amacıyla yerel düzeyde daha iyi ve daha etkin kamu yatırım uygulamaları sağlamak için YIKOB’ların kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlamıştır. Proje ayrıca, AB mevzuat ve düzenlemelerinin Türkiye'de doğru bir şekilde uygulanması için gerekli olan yerel aktörlerin idari kapasitesinin oluşturulmasına da katkıda bulunmuştur.

Projenin toplam bütçesi 2.495.000 Avro olup proje faaliyetleri arasında, üç pilot büyükşehir belediyesinde (Trabzon, Van ve İzmir) mevcut kamu yatırım planlama ve uygulama süreçlerinin analizi, seminerler ve çalıştaylar ile AB üye ülkelerine çalışma ziyaretleri yer almıştır. Yukarıda sayılan faaliyetler neticesinde elde edilen bulgular temelinde bir çalışma prosedürü kılavuzu, dâhili uygunluk eylem planı, eğitim materyalleri, YIKOB'ların düzenleyici çerçevesine ilişkin taslak mevzuat önerileri ile bir de yazılım geliştirilmiştir.

 

Daha fazla bilgi için:

Sn. Gülşad Yalpu Tel: (+90 312) 459 88 64, e-posta: gulsad.yalpu@eeas.europa.eu

Basın irtibat:

Sn. Miray Akdağ, Basın  Müşaviri, AB Türkiye Delegasyonu, Tel: 0312 4598700  e-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu