competitiveness

Avrupa Birliği, Türkiye'deki İşletmelerinin Rekabet Gücünün Artırılması, Sürdürülebilirliğinin Güçlendirilmesi ve Büyümesini Destekliyor!

02.12.2019 Pt - 18:46

AB destekli "COSME Programı'nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması" Teknik Destek Projesi'nin açılış konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Çetin Ali Dönmez, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou'nun katılımlarıyla 3 Aralık 2019 günü Ankara'da gerçekleştirilecek.


İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Nedir?

COSME, 2014 – 2020 yıllarını kapsayan 2.3 milyar Avro bütçeli, İşletmeler ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği AB Programıdır.  COSME, KOBİ'lerin finans kaynaklarına erişimlerine; işletmelerin dışarıya açılabilmelerine ve dış pazarlara erişimlerine; rekabet edebilirlik için elverişli ortamın yaratılmasına destek olur ve girişimcilik kültürünü teşvik eder.  

Türkiye'nin COSME'ye katılımına ilişkin anlaşma 2014 yılında imzalanmış olup koordinasyonu KOSGEB tarafından üstlenilmiştir. KOSGEB Ulusal Koordinatör olarak işletmelerin doğru ortaklar ve projeler bulmalarına yardımcı olmaktadır. (COSME Resmi web sitesi:  http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en)

Arka plan

Türkiye AB'nin 5. büyük ticaret ortağıdır. AB'ye yapılan ihracatta 4. Sırada AB'den yapılan ithalatta ise 5. sırada yer alır. Türkiye'nin toplam doğrudan yabancı yatırım stoklarının dörtte üçü AB'den gelmektedir.  

AB, 2002'den beri işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini desteklemek için Türkiye'ye kapsamlı mali destek sağlamaktadır. Proje, AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) II kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenmektedir. 

2020 yılına kadar toplam 344 milyon Avro (AB finansmanı) tahsis edilen bu bileşenin uygulaması devam etmektedir. Program kapsamında ele alınan dört kilit alan imalat sanayi, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, araştırma ve geliştirme ile teknoloji transferi ve ticarileşmeden oluşmaktadır.

Etkinlik münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şu açıklamayı yapmıştır:

"47 ülke arasında, Türkiye halihazırda COSME programından en çok yararlanan 8. ülke konumundadır. Teknik destek projesinin başarılı bir şekilde uygulanmasını diliyor ve COSME'ye katılımın daha da artmasını temenni ediyoruz. COSME programının potansiyel faydalanıcıları daha şimdiden yüksek bir motivasyona sahipler ve işletmelerle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin desteklenmesi sürecinde programın güçlü bir etki yaratmasını bekliyoruz."

 

Tarih: Çarşamba 3 Aralık 2019, 10:00

Yer: Sheraton Otel, Ankara

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Melek Erman – Sektör Yöneticisi: KOBİ'ler ve Özel Sektör Gelişimi 
melek.erman@eeas.europa.eu 
T +90 312 459 87 00

 

Miray Akdağ -  AB Basın Müşaviri  
miray.akdag@eeas.europa.eu    
M +90 532 624 93 56  / T +90 312 459 88 77