fbpx Avrupa Birliği’nden 15 İlde KOBİ’lere toplam 65 milyon Avro destek! | AB Türkiye
Avrupa Birliği’nden 15 İlde KOBİ’lere toplam 65 milyon Avro destek!

Avrupa Birliği’nden 15 İlde KOBİ’lere toplam 65 milyon Avro destek!

23.02.2022 Çar - 15:18

AB, Alman Kalkınma Bankası ve KOSGEB İşbirliğiyle yürütülen

“Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi – FOSTER (TEŞVİK)” Projesi başlıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 13 Ocak 2021'de imzalanan Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi'yle hayata geçen proje, 23 Şubat 2022 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleşen bir açılış töreni ile paydaşlara tanıtıldı.

Açılış Töreni, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Alman Kalkınma Bankası Ankara Ofis Direktörü Dr. Kirk Mildner ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Sn. Bilal Kendirci’nin katılımıyla düzenlendi. Törene, ilgili kamu kuruluşları, özel sektör paydaşları, istihdam ve sosyal entegrasyon üzerine çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Projenin amacı, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilecek mali destekler ile Türk vatandaşları ve geçici ve uluslararası koruma altındaki yabancılar için istihdam yaratılması ve var olan istihdamın korunması.

Bu kapsamda projede iki program bulunuyor:

 

Program I - 30 Milyon Avro’ya kadar Faiz / Kar Payı Desteği

Projenin yürütüleceği ve yukarıda sıralanan 15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için avantajlı koşullarla finansmana erişecekler. Böylece işsizlerin veya kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınarak ekonomik hayata dahil edilmeleri ve halihazırda istihdam edilenlerin işlerinin korunması planlanıyor. KOBİ’lerin programa katılan bankalardan kullanacakları kredilere ait faiz giderlerinin destekleneceği program kapsamında yeni istihdam yaratılması ve istihdamın korunması halinde KOBİ’lere toplam 30 milyon Avro'ya kadar faiz / kar payı desteği sağlanacak.

 

Program II  - 35 Milyon Avro’ya kadar Geri Ödemesiz Destek

15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin hazırlayacakları projeler desteklenecek ve böylece kayıtlı istihdam yaratılması veya istihdamın korunması sağlanacak. İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı çerçevesinde KOBİ’lere toplam 35 milyon Avro değerinde geri ödemesiz destek sağlanacak.

 

Proje Töreni Konuşmaları:

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Ofis Direktörü Dr. Kirk Mildner, açılış konuşmasına, sosyal uyumun anahtarının herkes için yeterli iş imkânı olduğunun altını çizerek başladı.  Kayıtlı istihdam yoluyla insana yakışır yaşam standartları, sosyal bütünleşme ve kişisel tatminin sağlanabileceğini ifade eden Dr. Mildner, Alman Kalkınma Bankası’nın, sosyal uyumu teşvik etmedeki bu zorlu süreçte Avrupa Birliği’nin güvenilir bir ortağı olarak Türkiye’ye yardımcı olmakta kararlı olduğunu belirtti. Mildner, “KfW, aralarında KOSGEB’in de bulunduğu Türkiye’deki çeşitli program ortaklarıyla, 2016’dan bu yana toplam 685 Milyon Avro tutarındaki fon desteğiyle Avrupa Birliği adına eğitim ve istihdam projeleri yürütmektedir.” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “AB fonuyla KfW ve KOSGEB önderliğinde yürütülen bu proje, ihtiyaç duyulan bir dönemde Türk özel sektörüne olan desteğimizi yansıtmaktadır. Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamındaki sosyo-ekonomik kalkınma desteğinin bir parçası olan bu projede hayata geçirilecek olan yatırımlarla Avrupa Birliği, Türk şirketlerinin küresel ekonomiye entegrasyonu, inovasyona erişimi ve işletme bazlı karlılığı artırmak için insan kaynağına yatırımını geliştirmeye yönelik 465 milyon Avroluk desteğini yinelemektedir. Proje kapsamındaki faaliyetler, yeni ve büyüyen işletmelere ve bu sayede sürdürülebilir istihdam ve geçim kaynağına imkan sağlayacak, ve sürdürülebilir bir kurumsal yapının gelişmesine önayak olacaktır.” dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci; temel odağı istihdam olan bu projede KOBİ’lere İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı ile toplam 30 Milyon Avro faiz / kar payı desteği; bunun yanında 35 Milyon Avro tutarındaki İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı ile geri ödemesiz destek verileceğini belirtti. Pandeminin küresel bir krize dönüşerek ekonominin bel kemiği KOBİ’leri olumsuz yönde etkilediği bu zorlu süreçte projenin hayata geçirilmesinin oldukça faydalı olacağına inandığını ifade eden Kendirci sözlerine şöyle devam etti: “Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ'ler, ekonomik ve toplumsal istikrarın en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Ülkemizde KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş olarak önemli bir misyon üstlenen başkanlığımız, uygulamaya aldığımız destek programlarımızla, tasarımdan üretime, Ar-Ge'den ihracata KOBİ’lerimizin her sürecine destek olmaya çalışıyor, yüksek katma değerli yerli ve milli üretime öncelik veriyoruz.”

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ, Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu