a man working on a interactive table

Avrupa İnovasyon Endeksi 2017 raporu yayımlandı

Avrupa İnovasyon Endeksi, AB ülkelerinde, diğer Avrupa ülkelerinde ve bölge ülkelerindeki inovasyon performanslarının karşılaştırmalı bir analizini sunar. Ulusal inovasyon sistemlerinin güçlü ve zayıf noktalarını değerlendirerek ülkelerin geliştirmeleri gereken alanları tespit etmelerine yardımcı olur. Avrupa İnovasyon

Endeksi 2017, Avrupa'da inovasyonu dolayısıyla istihdam ve büyümeyi destekleyen politikaların hazırlanması için politika yapıcılara değerli kaynaklar sunmak üzere yayımlanmıştır.

Bu raporla birlikte yayımlanan Bölgesel İnovasyon Endeksi, bölgesel düzeyde ilave bakış açıları sunar. 2017 raporuna göre Türkiye orta düzeyde bir yenilikçidir. AB'nin 2010 yılındaki performansına kıyasla zaman içerisinde performansı %13.2 artmıştır. İnovasyon sisteminin göreceli güçlü yanları sağlam yatırımlar, inovasyon dostu çevre ve yenilikçilerdir. Göreceli zayıf yanlarıysa istihdam etkileri, entelektüel değerler ve cazip araştırma sistemleridir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en