Winners of the 2019 Roma Award for the Western Balkans and Turkey announced

Batı Balkanlar ve Türkiye’de 2019 AB Roman Entegrasyon Ödülünü Kazananlar Açıklandı

22.03.2019 Cu - 11:12

19/03/2019

Üçüncü AB Roman Entegrasyon Ödülünü Batı Balkanlar ve Türkiye’de kimlerin kazandığı Avrupa Komisyonu tarafından bugün düzenlenen resmi bir törenle açıklandı. İlk kez 2014 yılında sahiplerini bulan Batı Balkan ve Türkiye AB Roman Entegrasyon Ödülüyle, AB genişleme süreci kapsamında Romanların entegrasyonunun politik açıdan öneminin vurgulanması, Romanların entegrasyonu konusunda sivil toplumda, Roman gençliği arasında ve özellikle bu yıl Roman kadınları arasında anahtar görevler üstlenen kişilerin rolünün daha da etkin kılınması ve Avrupa Birliği’nin Romanların toplumsal entegrasyonunu arttırmaya yönelik sergilediği istek ve kararlılığı gözler önüne sermek amaçlanıyor.

Konuyla ilgili yorumlarını paylaşan Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, şunları söyledi: “Bu yıl verilen ödül ile AB, çalışmalarıyla daha kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunan ve değişime öncülük eden Roman kadın aktivistleri ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği için kadınlara liderlik görevleri verilmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmeleri en önemli önceliklerden birisidir. Hem AB’de hem de AB dışında uyguladığımız politikalarımızla toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların toplumda güçlendirilmesini tüm boyutlarıyla teşvik etmekteyiz ve bu konudaki çalışmalarımız herkesin yararınadır. Roman kadınlar dahil olmak üzere tüm azınlıklara sağladığımız destek ve onları toplumda daha etkin kılmaya yönelik faaliyetlerimiz, daha eşit ve adil toplumların kurulmasında elzemdir.”

awards

Avrupa’da 10 ila 12 milyon Roman yaşadığı, bunların yaklaşık 1 milyonunun Batı Balkanlarda, 2,8 milyonun ise Türkiye’de yaşadığı tahmin ediliyor. Zengin bir kültür ve tarihe sahip Romanlar, Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası konumdalar. Ancak bu halk, tarihi boyunca fakirlik ve dışlanmayla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yasal olarak eşit haklara sahip vatandaşlar olmakla birlikte bir çoğu hala ırkçılığın, ayrımcılığın ve toplumsal dışlanmanın hedefinde olup fakirlik içinde yaşıyor. Bu nedenle Roman halkının topluma dahil edilmesi AB için önemli bir öncelik olmaya devam etmektedir. Bu halkın topluma dahil edilmesi, ülkelerin AB üyesi olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ön koşullardan da birisidir.

Üçüncü AB Roman Entegrasyon Ödülü Hakkında

Bu yıl “Tabanda Örgütlenen Kadın Aktivistler - Adı Konmamış Kahramanlar” temasıyla düzenlenen AB Roman Entegrasyon Ödülü, toplumlarına büyük değişimler getiren kadın Roman aktivistlerine adanmış bir etkinlik olarak ön plana çıktı.

Yapılan 105 başvuru arasında 14 Roman kadın, yaşadıkları topluluk ve toplumlarda Romanların entegrasyonu, topluma dahil edilmesi ve toplumdaki konumlarının güçlendirilmesine yönelik yaptıkları katkılardan ötürü bu ödüle layık görüldü. Ödüllere aday gösterilenlerin birçoğu, topluluklarında rol model/örnek insan olarak hareket ederek ve yerleşmiş geleneklere karşı gelerek kendilerini riske atmış kişilerden oluşuyor. Bu adaylar; 

  • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve toplum merkezleri kurup işleten;
  • Kadına karşı şiddetle mücadele eden;
  • Erken yaşta zorla evlendirmeye karşı çıkan;
  • Kadınların yasal haklarını kullanabilmelerine yardımcı olan;
  • Kadınların okuma-yazma öğrenmelerine ve eğitimlerini tamamlamalarına destek olan;
  • Genel sağlık, üreme sağlığı ve doğum öncesi sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Roman kadınların karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık yaratan;
  • Romanların siyasi süreçlere katılma hakları konusundaki farkındalıklarını artıran;
  • Suriyeli Roman mültecilere (Domlara, Lomlara) yardımcı olan;
  • Kadınlara kimlik belgelerine erişim konusunda yardımcı olan ve
  • Roman kadınları meslek edinme konusunda teşvik ederek kendilerine bir gelecek yaratmalarını sağlayan kişiler arasından seçilmiştir.

Bu güçlü kadınların gösterdiği özveri, Romanların entegrasyonu üzerinde halihazırda olumlu etkiler yaratmış ve bu konuda gelecekte yapılabilecek güzel çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. AB de verdiği ödüllerle bu kişileri onurlandırarak, Romanların toplumdaki konumlarının iyileştirilmesine ve yasadıkları toplumların tam ve eşit üyeleri olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları destekliyor. Bu kişilere çeşitli ödüller verilerek, Romanların entegrasyonuna yönelik faaliyetlerine devam etmeleri konusunda da destek sağlanıyor.

Ödül töreni, Dördüncü AB Roman Haftası (18-21 Mart 2019) kapsamında düzenlendi.

Bu ödül daha önce, Romanların entegrasyonu konusunda anahtar görevler üstlenen iki önemli aktöre, Roman sivil toplum örgütleri ile Roman gençliğine verilmişti.

Daha fazla bilgi için