fbpx Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Romanların Entegrasyonu "Bilinmeyen Kahramanlar" AB Ödül programı başlamıştır | AB Türkiye
EU award

Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Romanların Entegrasyonu "Bilinmeyen Kahramanlar" AB Ödül programı başlamıştır

25.01.2019 Cu - 13:35

25/01/2019

 

Toplumlarına önemli katkılarda bulunmuş olan Roman kadınlara ithaf edilen Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Romanların Entegrasyonu "Bilinmeyen Kahramanlar" AB Ödül programı başlamıştır.   

 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Sırbistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye'den Roman kökenli kadınlar ve alternatif olarak sivil toplum örgütlerindeki Roman kadınlar Ödül'e aday olabilirler. Doğrudan bireysel başvuru yapılabildiği gibi genişleme sürecinde faaliyet gösteren ülkelerden ilgili gruplar, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları da aday gösterebilirler. 

Kazananlar para ödülünün yanı sıra 18-21 Mart 2019 AB Roman Haftası çerçevesinde Brüksel'deki Avrupa kurumlarına bir çalışma ziyaretiyle ödüllendirilecektir. Bu ödül, Avrupa Birliği IPA fonları tarafından finanse edilmekte olup Roma Active Albania (Arnavutluk Aktif Roman Örgütü) (RAA) tarafından hayata geçirilmektedir.      

Son başvuru tarihi 15 Şubat 2019, Brüksel yerel saatiyle 23:59'dur.

Başvurular e-posta yoluyla Application_EU_Award_2019@raa.al adresine yapılabilir. E-postanın başlık kısmında başvuru sahibinin isminin baş harfleri ve menşe ülke belirtilmelidir.  

Adaylıklar e-posta yoluyla Nomination_EU_Award_2019@raa.al adresine iletilebilir. E-postanın başlık kısmında aday gösterenin kısa adı, aday gösterilenin isminin baş harfleri ve menşe ülke belirtilmelidir.

Başvurular ve adaylıklar, destekleyici belgelerle birlikte "Roma Active Albania - Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tiran, Arnavutluk" adresine posta yoluyla da gönderilebilir. Bu durumda, sadece RAA'ya başvuru süresi içerisinde ulaşan başvurular/adaylıklar dikkate alınacaktır. Başvuru tarihinden sonra posta yoluyla ulaşan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme bölümü internet sitesine bakınız: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-_en.

Güncellemeler için RAA Facebook sayfasına bakınız: https://www.facebook.com/EU-Award-for-Roma-Integration-2019-777132985999986/.

 

* Bu ifade statüye ilişkin pozisyonlara halel getirmeyip Kosova'nın bağımsızlık ilanına ilişkin BMGK'nin 1244/199 sayılı kararına ve Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne uygundur.