fbpx Deniz Kandiyoti ile #KAPTalks'a katılın: “Toplumsal cinsiyet demokratik mücadelelerin merkezine nasıl yerleşti?” | AB Türkiye
Join #KAPTalks with Deniz Kandiyoti: "How did gender move to the center of democratic struggles?"

Deniz Kandiyoti ile #KAPTalks'a katılın: “Toplumsal cinsiyet demokratik mücadelelerin merkezine nasıl yerleşti?”

09.02.2022 Çar - 20:48

Toplumsal cinsiyet siyaseti, vatandaşlık, ulusal aidiyet ve demokratik yönetişimin geleceği hakkındaki tartışmalarda önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Bu tartışmalar bu alandaki zorluklardan, Afganistan gibi ülkelerde kadınların hareket özgürlüğü ve eğitim özgürlüğü gibi en temel haklarından, Avrupa Birliği'nde LGBTQI haklarının tam anlamıyla tanınmasının talep edilmesine kadar büyük ölçüde farklılık gösterir. 

Kuzeyde feministler kimlik, beden ve cinsellik üzerine kimi zaman keskin tartışmalara girerken çoğu kadının (ve erkeğin) zorlama kimliklere hapsolmaya devam ettiği bir dünyada talepte bulunmak ve sesini yükseltmek için ortak anlaşılır bir dil bulma umudu var mıdır? Bu sorunun cevabı, bizi otoriter popülizmlerin dünya genelinde yayılmasıyla hız kazanmış "toplumsal cinsiyet karşıtı ideoloji" anına götüren etkenleri anlamakta yatmaktadır.
 
Akademisyen Deniz Kandiyoti, hem farklı türlerde güçlü tepkiler şeklindeki dışarıdan gelen şiddetli saldırıların hem de feminist bir gündeme sahip olduğunu iddia eden platformların içindeki çelişkiler ve işlev bozuklukları toplamının bizi bu tehlikeli ana götürdüğünü öne sürüyor. Karşımızdaki zorluk, dünya genelinde yankı bulan yeni bir dayanışma siyaseti oluşturmaya yönelik düş gücü ve aklı bulmaktır.

Columbia Global Centers ev sahipliğinde | İstanbul

Kapuscinski Development Lectures Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir girişimdir.

 

Oturum Detayları:
https://kapuscinskilectures.eu/lecture/how-did-gender-move-to-the-center-of-democratic-struggles/

Facebook etkinlik sayfası:
https://www.facebook.com/events/238631965113242

Kayıt linki:
https://kapuscinskilectures-eu.zoom.us/webinar/register/WN_LDZOtN0ISZe4iQXDS6fNVA