No impunity for crimes against journalists

Gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlık olamaz

02.11.2017 Per - 12:21

02/11/2017
News
 

Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle AB konuşma özgürlüğüne dikkat çekerek, hem AB içindeki hem de dışındaki Devlet yetkililerinin gazetecilerin korunması ve suistimallerin araştırılmasına yönelik uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeleri çağrısında bulundu.  


2 Kasım, Gazetecilere Karşı Suçlara Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Gününde,  Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia ve önceden AB Delegasyonlarından birinde staj yapmış olan İsveçli freelance gazeteci Kim Wall gibi, ifade özgürlüklerini kullandıkları için susturulanlar anılmaktadır. 

2017'de AB içerisinde ve dışında öldürülen gazetecilerin listesi aslında çok daha uzundur. Son on yılda, dünya çapında 800'ü aşkın gazeteci halka haber ve bilgi ulaştırdığı için öldürülmüştür. Ancak medya çalışanlarına karşı işlenen suçlarda her on davadan yalnızca biri mahkûmiyetle sonuçlanmıştır. Söz konusu cezasızlık daha fazla cezasızlığı beraberinde getirerek kısır bir döngüye yol açmaktadır.
 

 

AB adına yapılan bir açıklamada Yüksek Temsilci Federica Mogherini şu hususları dile getirmiştir: "Gazeteci ve diğer medya aktörlerine yönelik cinayet, şiddet, göz dağı verme ve taciz olaylarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Devlet yetkililerinin --ister devlet ister adli, dini, ekonomik ya da kriminal kaynaklı olsun-- kaynağına bakılmaksızın  gazetecileri yıldırma, tehdit ve şiddet olaylarına karşı koruyarak uluslararası yükümlülükleri yerine getirmelerini bekliyoruz. İster devlet isterse devlet-dışı aktörler tarafından kaynaklansın, gazetecilere yönelik yasadışı öldürme, kötü muamele, tehdit veya saldırı iddiaları derhal etkin ve bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak, failler kovuşturulmalı ve adalete teslim edilmelidir. Bu suçlara yönelik dokunulmazlık, demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi temel haklara vurulan bir darbedir. "

BM Genel Kurulu, Genel Kurulun A/RES/68/163 sayılı kararıyla, 2 Kasım’ı ‘Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü’ ilan etmiştir. Bu tarihi karar, gazeteci ve medya emekçilerine karşı tüm saldırıları ve şiddeti kınar. Bununla birlikte karar tüm BM üyesi devletleri, gazeteci ve medya emekçilerine karşı şiddeti önlemeleri; sorumluları adalet önüne çıkartmaları ve hesap vermelerini sağlamaları; mağdurlar açısından ise uygun hukuki başvuru yollarına erişimin sağlanması doğrultusunda kuvvetle teşvik eder. Bununla birlikte devletlere, gazetecilerin mesleklerini bağımsız bir şekilde ve orantısız müdahaleler olmaksızın yerine getirebilmelerine imkân tanıyan, güvenli bir ortamı desteklemeleri doğrultusunda çağrıda bulunur.

Avrupa Birliği, gazetecilere karşı şiddetin önlenmesi; bu tür şiddete müdahale amaçlı aktif adımların atılması; ister devlet isterse devlet dışı aktörler olsun şiddet faillerinin ve şiddeti tetikleyenlerin adalete teslim edilmesi [ile ilintili] BM kararını ve diğer uluslararası taahhütleri desteklemektedir.

AB adına konuşan Mogherini Birliğin gazeteciliğin kalitesini, kamuyu ilgilendiren bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü arttırmaya yönelik uygun tüm dış politika araçlarını ve mali araçları kullanmaya devam edeceğini söyleyerek AB’nin ECPMF- Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’ninn fonlanmasında kilit bir rol oynadığını ve İnsan Hakları Savunucuları programları yoluyla hedefi belli koruma sağladığını sözlerine ekledi.

 

Ayrıca bakınız

Declaration by the HR/VP on behalf of the EU on International Day to End Impunity for Crimes against Journalists

European Centre for Press and Media freedom (ECPMF)

International Day to End Impunity for Crimes against Journalists - UN

International Federation of Journalists