Göç ve Kıbrıs konularında Konsey tarafından alınan kararlar

Göç ve Kıbrıs konularında Konsey tarafından alınan kararlar

19.12.2016 Pt - 12:52

 

Brüksel, 15 Aralık 2016
Avrupa Birliği Konseyi

I. GÖÇ

Dış boyutu 

1. Avrupa Birliği Konseyi, Ekim ayında Doğu Akdeniz güzergâhıyla ilgili olarak aldığı kararları hatırlatır; AB-Türkiye Bildirisine olan bağlılığını yineler ve bu bildirinin tüm veçheleriyle, eksiksiz bir şekilde ve ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması gerektiğinin altını çizer. Bununla birlikte Konsey, Batı Balkanlar güzergâhında yer alan tüm ülkelere yönelik vaat ettiği desteğin devam edeceğini de bir defa daha yineler. Yunanistan ile Komisyon arasında ayrıntılarıyla ele alınan AB-Türkiye Bildirisinin uygulanmasına yönelik Ortak Eylem Planını uygun bulan Konsey, bu planın uygulanması doğrultusunda Yunanistan tarafından ilk adımların atılmış olmasını da memnuniyetle karşılar. Konsey tüm Üye Devletleri, Ortak Eylem Planını hızlı bir şekilde uygulamaya davet eder.
 

2.İşbirliği için yeni Ortaklık Çerçevesi, Orta Akdeniz güzergâhı başta olmak üzere, yasadışı göçün ve bu olgunun kökeninde yatan sebeplerin ele alınması bağlamında önemli bir araçtır. Konsey menşe veya transit ülke niteliğindeki beş Afrika ülkesiyle varılan ortaklık anlaşmalarının (compacts) uygulanmasında kaydedilen ilerlemeleri ve ortağı olan ülkelerde her geçen gün artan sahiplenme duygusunu memnuniyetle karşılar. Bu deneyimler ve varolan kaynaklar ışığında benzeri yeni ortaklık anlaşmaları veya işbirliği biçimleri de öngörülebilir. Haziran ayında Konsey tarafından belirlenen Ortaklık Çerçevesi hedefleri, hem AB hem de Birlik Üyesi Devletler tarafından diğer [Birlik] dışı araç ve politikaların da birer parçası haline getirilmelidir. Avrupa Birliği Konseyi Üye Devletleri, Ortaklık Çerçevesi kapsamındaki angajmanlarını hızlandırarak devam ettirmeye; yakından izlenen [göç] akışının durdurulması ve geri dönüş oranlarının arttırılması hususunda da ilerleme kaydetmeyi sürdürmeye çağırır.


3. La Valetta Eylem Planı ve Ortaklık Çerçevesinin uygulanmasını güçlendirmek maksadıyla, Sürdürülebilir Kalkınma için Avrupa Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası-EIB’nin Birlik Dışı Borç Verme Yetkisiyle ilgili olarak Konseyde varılan mutabakatı, ilgili mevzuatın hızla kabulü takip etmelidir. Bu itibarla Konsey, EIB tarafından başlatılan Batı Balkanlar ve Güney Komşuluk Bölgesi Dayanıklılık İnisiyatifini memnuniyetle karşılar.


4. AB Konseyi, denizde can kaybını önleme kapasitesinin arttırılması ve kaçakçı faaliyetlerinin akamete uğratılması için Libya sahil güvenliğine verilen desteğin, EUNAVFOR MED (AB Deniz Gücü – Akdeniz) tarafından yürütülen Sofya Operasyonu yoluyla da dâhil olmak üzere, arttırılması ihtiyacını vurgular. Buna paralel olarak, Libya'da mahsur kalan göçmenlere destekli gönüllü dönüş imkânının sunulması ve tehlikeli yolculukların önlenmesi amacıyla tedbir alınması gerekmektedir. 


5. AB Konseyi, Avrupa İltica Destek Ofisine (EASO) ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Birimine yeterli kaynak sunmanın önemini hatırlatır.  EASO'nun istikrarlı ve sürdürülebilir bir kapasite yaratmak amacıyla uzman personel istihdam etmeye başlayacak olmasını memnuniyetle karşılar. Ayrıca, gelişmelere süratle yanıt verebilmek için Batı Akdeniz dâhil, diğer güzergâhlarda ihtiyatlı olma gereksinimini bir kez daha ifade eder.


İç boyut


6. Sorumluluk ve dayanışma ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanması ortak amaç olmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Ortak İltica Sistemini gözden geçirmek amacıyla sürdürülen çabalar bazı alanlarda yakınlaşma olduğunu ortaya koyarken, diğer alanların ise ilave çaba gerektirdiğini göstermiştir. Konsey, bu alandaki çalışmaları ileriye götürerek, önümüzdeki Dönem Başkanlığı süresinde AB'nin iltica politikasında görüş birliği sağlanması amacıyla süreci devam ettirmeye davet edilmiştir. 


7. Üye Devletlerin başta refakatçisi olmayan küçükler için olmak üzere, AB içinde yeniden yerleştirmeyi (relocation) ve üçüncü bir ülkeden AB ülkesine yerleştirme (resettlement) konusundaki mevcut programları hızlandırma çabalarını daha yoğunlaştırmaları gerekmektedir.
 

IV. KIBRIS


21. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Kıbrıs [meselesinin] çözümüne ilişkin müzakereler konusunda yapılan sunum sonrasında, AB Konseyi Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusunda devam eden sürece verdiği desteği bir kez daha ifade etmiştir. AB, Kıbrıs'ın Birlik'in bir üyesi olduğu ve Çözüm sonrasında da üye olmaya devam edeceğini dikkate alarak, 12 Ocak 2017'de Kıbrıs konusunda yapılacak olan Cenevre Konferansına katılmaya hazır olduğunu ifade eder.