Change the future of migration: Invest in food security and rural development

Göçün geleceğini değiştir: Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yap

18.10.2017 Çar - 08:17

16/10/2017 - 09:53
 

Bugün, küresel açlıkla mücadeleye adanmış olan Dünya Gıda Günü. Her yıl 16 Ekim'de düzenlenen bugünde dünyanın dört bir yanında insanlar dünya genelinde açlığın ortadan kaldırılması için kararlılıklarını ortaya koymak üzere bir araya geliyorlar.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun 1945 yılında kuruluşunun kutlandığı Dünya Gıda Günü, açlık çeken insanlara ve herkes için gıda güvenliği ve besleyici gıdaların tüketilmesine ilişkin dünya genelinde farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır. FAO Avrupa Birliğiyle yakın çalışmaktadır. Dünya genelinde açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ortak hedefi doğrultusunda uzun yıllar boyunca birçok ortaklıkta yer almışlardır.

 

 

Dünya Gıda Günü Avrupa Birliği'nin dünyanın en büyük insani yardım amaçlı gıda destekçilerinden bir tanesi olarak rolünün vurgulanması için de bir fırsat sunmaktadır. Zira Avrupa Komisyonu tek başına 2016 yılında gıda yardımı için kullanılmak üzere 750 milyon Avro tutarında insani yardım sağlamıştır.
 

 

Yetersiz beslenme 5 yaş altında yaşanan tüm ölümlerin temel nedenidir. AB ve dünyanın dört bir yanındaki insani yardım ortakları bunu değiştirmek için çalışmaktadır. Son on yılda AB'nin gıda programlarına sağladığı finansman önemli ölçüde arttırılmıştır. Bu parayla ağır akut yetersiz beslenmenin tedavisinde kullanılan özel gıda maddeleri (kullanıma hazır tedavi amaçlı besin maddeleri) temin edilmektedir.  Geçmiş yıllarda kurum içi gıda uzmanlığı da desteklenmiştir.   

 

Bu yılki Dünya Gıda programının teması "Göçün geleceğini değiştir. Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yap." Artan çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıktan dolayı İkinci Dünya Savaşından bu yana daha fazla insan evlerini terk etmek zorunda bırakılmıştır. Ancak açlık, yoksulluk ve iklim değişikliğine bağlı aşırı hava koşullarındaki artış göçün beraberinde getirdiği zorlukların katlanmasına neden olan etkenlerdir. Göçmenlerin birçoğu aşırı yoksulların tarım ve diğer kırsal faaliyetlerle hayatta kaldığı kırsal alanlardan gelmektedir. Dolayısıyla göçü tetikleyen faktörler ve etkileri, FAO'nun açlıkla mücadele edilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının geliştirilmesine dönük küresel hedefleriyle yakından ilişkilidir. Göç ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir ve gıda güvenliği ve kırsal geçim kaynaklarını geliştirebilir, böylece ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmasında ilerleme kaydetmelerini sağlayabilir.

"Dünya Gıda Günü, 2030'a kadar #SıfırAçlık Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 2 'ye bağlılığımızı göstermek için bir şanstır". – FAO

2012 yılında AB, 'daha azdan daha fazla ve daha iyiyi elde eden' rekabetçi ve sürdürülebilir tarım ve ormancılığı desteklemeyi amaçlayan Avrupa Tarımsal Verimlilik ve Sürdürülebilirlik için İnovasyon Ortaklığı (EIP-AGRI)'nı hayata geçirmiştir.  Tarımda inovasyon artan dünya nüfusunun beslenmesi için gereklidir. EIP-AGRI daimi gıda, yem ve biyomateryellerin teminine katkıda bulunmakta, tarım için temel öneme sahip doğal kaynaklarla uyum içerisinde çalışmaktadır.

Dünya Gıda Günü Yarışmasına Katıl

Gıda güvenliği ve kırsal kalkınma göçün geleceğini sizce nasıl değiştirir? FAO, 2017 yarışmasına katılmak üzere, çocuk ve gençleri, bu yılkı Dünya Gıda Günü temasıyla bir poster hazırlama ya da video çekmeye davet ediyor. Katılmak için son gün 10 Kasım 2017.