Jean Monnet Logo

Jean Monnet Burs Programına başvuru zamanı geldi!

25.12.2017 Pt - 18:46

 

2018-2019 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Duyurusu

Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılı başvuruları bugün başladı!(25 Aralık 2017)

Son başvuru tarihi 23 Şubat 2018.

2018-2019 akademik yılında yaklaşık 180 burs verilmesi planlanmaktadır. Bursların %50'si kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %20’si ise özel sektöre tahsis edilecektir.

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik için yürüttüğü müzakere sürecinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını arttırmayı ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması için Türkiye'nin idari kapasiteyi geliştirme çabalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Halihazırda;

  • Türkiye’deki kamu çalışanları,
  • Türkiye’deki özel sektör çalışanları,
  • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli

Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.cfcu.gov.tr/article/65177 adresini ziyaret ediniz.

2018-2019 akademik yılı duyuru metni

 

2018-2019 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Açıklamalar

Duyuru Metnine İlişkin 1 No.’Lu Düzeltme