Commission proposes to make funds available for crisis repair and recovery as of 2020 and to top up support for Syrian refugees

Komisyon krizin telafisi ve toparlanma için 2020’de fon sağlamayı ve Suriyeli mülteciler için ilave destek vermeyi öneriyor

04.06.2020 Per - 09:26

Komisyon bugün 2020 bütçesine iki değişiklik önerdi.

Komisyon, krizin telafisi ve toparlanma için 2020 itibariyle 11.5 milyar Avroluk fon sağlamayı öneriyor. Fon  hazır olduğunda, en muhtaç durumdaki bölgelere yardım  etmek ve işletmeler ile AB sınırları dışında ihtiyacı olanlara destek olmak için kullanılacak. Söz konusu destek, Komisyon tarafından geçen hafta ortaya konulan ve revize edilen uzun vadeli AB bütçesi ile birlikte yeni kurtarma programı olan Yeni Nesil AB’yi içeren kapsamlı toparlanma planının devamı niteliğini taşıyor. Plan kapsamında, Komisyon piyasalardan 750 milyar Avro sağlamayı ve bunu AB’nin toparlanmasına yönlendirmeyi önermişti.

Basın bildirisinin tam metnine buradan ulaşılabilir.


Komisyon, Suriye krizi karşısında mültecilere ve ev sahibi toplumlara dönük desteğine toplam 585 milyon Avroluk yeni bir kaynak eklenmesini teklif ediyor. 

Ürdün ve Lübnan’a yönelik 100 milyon Avroluk AB desteğinin hedefi ev sahibi toplumlar ve mülteciler için eğitime erişim, geçim desteği, sağlık, hıfzıssıhha, atık hizmetlerinin sağlanması ve sosyal koruma gibi alanlar olacak. 485 milyon Avro ise 2020 yılı boyunca Türkiye’deki mültecileri destekleyecek ve 1.7 milyon civarında mülteciye aylık maddi yardım sağlayan ve 600,000’den faza mülteci çocuğun düzenli olarak okula gitmesine yardımcı olan AB insani yardım programlarının devam etmesine destek olacak.

Basın bildirisinin tam metnine buradan ulaşılabilir.