fbpx “Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı" teklif çağrısı yayınlandı | AB Türkiye
“Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı" teklif çağrısı yayınlandı

“Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı" teklif çağrısı yayınlandı

25.02.2020 Sa - 18:49

25/02/2020

IPA tarafından fonlanan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altında desteklenen “Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı" teklif çağrısı yayınlandı.

Hibe programı ile gençlere ulaşmak için farkındalık faaliyetleri, mesleki eğitim, işbaşı eğitim ve beceri eğitimlerini kapsayan bütüncül aktif işgücü piyasası tedbirleri, iş arama süreçlerinin desteklenmesi gibi faaliyetlerle  ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve iş gücüne katılımlarının artırılması hedeflenmektedir.

Çağrıya sosyal politika ve/veya gençlik alanlarında çalışan STK'lar, belediyeler, bölgesel kalkınma ajansları, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendika ve konfederasyonları ve üniversiteler gibi kuruluşlar başvurabilir.

Teklif çağrısı kapsamında en az 200 bin Avro ile en fazla 350 bin Avro arasında hibe desteği verilecek olup en az 10 ay en fazla 12 aylık projeler desteklenecektir. Başvuruların iletilmesi için son tarih 24 Nisan 2020'dir.

Detaylara www.ikg.gov.tr ve EuropeAid sayfasından ulaşabilirsiniz.