The Sibiu Declaration

Sibiu Bildirgesi

09.05.2019 Per - 14:57
 

Avrupa Birliği liderleri olarak bizler, ortak geleceğimizi görüşmek ve planlamak üzere Sibiu'da bir araya gelmiş bulunuyoruz

 

Birkaç hafta sonra Avrupalılar, bu temel hakkı ilk kullandıkları günden tam kırk yıl sonra, Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcilerini seçecekler. Barış ve demokrasi ortamında yeniden birleşmiş bir Avrupa, birçok kazanımımızdan sadece birisidir. Kuruluşundan bu yana, değerleri ve özgürlükleri tarafından yönlendirilen Avrupa Birliği, Avrupa genelinde hem sınırları içinde hem de ötesinde istikrar ve refah sağlamıştır. Yıllar içerisinde, uluslararası sahnede büyük bir oyuncu haline gelmiştir. Rekabetçi tek bir pazarda yaklaşık yarım milyar vatandaşı bir araya getiren Birlik, dünya çapında ticarette lider konumdadır ve küresel politikaları şekillendirmektedir.

 

Giderek istikrarsızlaşan ve zorlaşan dünyada birlikte daha güçlü olduğumuz kanaatini bir kez daha teyit ederiz. Diğer Avrupa Devletlerinin Avrupa perspektiflerini tanırken, bir yandan da Liderler olarak Birliğimizi daha güçlü, geleceğimizi de daha parlak hale getirme sorumluluklarımızı kabul ederiz. Bu nedenle, bugün bu sorumluluğu yerine getirmemize yardımcı olacak 10 taahhüt konusunda oybirliğiyle mutabık kalmış bulunuyoruz:

  • Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye - tek bir Avrupa'yı savunacağız. Otuz yıl önce milyonlarca insan özgürlüğü ve birliktelik için savaşarak Avrupa'yı on yıllardır bölen Demir Perdeyi yıktı. Kolektif çıkarlarımıza karşı olan ayrışmalara yer yoktur.
  • İyi günde kötü günde birleşmiş kalacağız. İhtiyaç zamanında birbirimize dayanışma göstereceğiz ve her zaman birlikte duracağız. Tek sesle konuşabiliriz ve konuşacağız.
  • Birbirimizi anlayış ve saygı çerçevesinde dinleyerek, her zaman ortak çözümler arayacağız.
  • Yaşam tarzımızı, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Avrupalıların büyük mücadele ile elde ettiği vazgeçilemez haklara ve temel özgürlüklere hak ettiği değer her zaman verilecektir. Antlaşmalarda yer alan ortak değerlerimizi ve ilkelerimizi koruyacağız.
   
 
  • En çok hangi alanlarda gerekiyorsa onlara eğileceğiz. Avrupa, önemli konularda önemli adımlar atmaya devam edecek. Tüm Avrupalıların sorunlarına kulak vererek Birliği yurttaşlarına yakınlaştırmayı ve bu amaçla azim ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdürecek.
  • İş piyasasında, refahta, ekonomide ya da dijital dönüşüm sürecinde olsun her zaman adil olma ilkesine uygun hareket edeceğiz. Üyelerimiz arasındaki farklılıkları daha da azaltacak ve insanı siyasetin önüne koyarak Avrupa'nın en ihtiyaç halinde bulunan kesimlerine yardım edeceğiz.
  • Hedeflerimize uygun araçları temin edeceğiz. Birliğin hedeflerine ulaşması için gereken araçları, ve politikalarını gerçekleştirmesini sağlayacağız.
  • Sonraki Avrupalı nesillerin geleceği için doğru adımlar atacağız.  Gençlere yatırım yapacak ve geleceğe hazır, 21. Yüzyılın en zorlu meseleleriyle baş edebilecek bir Birlik inşa edeceğiz.
  • Yurttaşlarımızı koruyacak, yumuşak ve sert gücümüze yatırım yaparak ve uluslararası ortaklarımızla çalışarak yurttaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. 
  • Avrupa sorumluluk bilinciyle hareket eden bir lider olacak. Günümüzün sorunları hepimizi etkilemektedir. Dolayısıyla kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak ve geliştirmek, yeni ticaret imkânlarından azami yararlanmak ve çevremizin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel meselelerle ortak mücadele için ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz.

Alacağımız kararlar bu 10 taahhüdün lafzı ve ruhuna uygun olacaktır. Bugün dünden daha güçlü olan Birliğimizin yarına gücünü arttırmasını sağlamak istiyoruz. Gelecek nesillere taahhüdümüz budur. Bu Sibiu ruhu, ve geleceği tek vücut olarak kucaklamaya hazır 27 Üyeli yeni Birliğin ruhudur.