Civil Society Facility and Media Programme 2018-2019: 35 million euros to support civil society in Turkey

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2018-2019: Türkiye'deki sivil toplumu desteklemek için 35 milyon Avro

28.01.2019 Pt - 12:43

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2018-2019 kapsamında Türkiye’de yeni bir dizi etkinliğe destek sağlanacak. 35 milyon avroluk bir bütçeyle AB, insan hakları ve temel hakların desteklenmesine yönelik olarak aktif vatandaşlığı kuvvetlendirip sivil toplumu güçlendiren bir dizi faaliyete destek sağlayacak. Farklı alanlarda bir toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinin de dahil olduğu Sivil Toplum Aracıyla insan hakları izleme ve savunma faaliyetlerine destek verilecek. Bunun yanında STK’ların kurumsal yapısını güçlendirmeye ve belirlenen sektörlerde ağ kurma ve ortak faaliyette bulunma imkanlarını artırmaya yönelik araçlar sağlanacak.

 

Daha fazla bilgi için belirtilen adresteki Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2018-2019 Faaliyet Belgesine danışabilirsiniz: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_ii_2018-040-646.08_2019-040-647.08-csfmedia-turkey.pdf