fbpx Türkiye’de Kamu Muhasebe Standartlarının Geliştirilmesi İçin 1.725 Milyon Avroluk AB Desteği | AB Türkiye
Türkiye’de Kamu Muhasebe Standartlarının Geliştirilmesi İçin 1.725 Milyon Avroluk AB Desteği

Türkiye’de Kamu Muhasebe Standartlarının Geliştirilmesi İçin 1.725 Milyon Avroluk AB Desteği

22.02.2022 Sa - 12:05

Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen "Kamu Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (PSAS)" başlıklı projenin görünürlük konferansı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Yunus Elitaş’ın katılımlarıyla, Ankara’da yapıldı.   

Etkinlikte yaptığı konuşmada Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şunları söyledi: "Yönetimde güçlü bir hesap verebilirlik sistemi, kamu kurumlarının şeffaflığı ve bağımsızlığı ile idari ve yönetsel performans arasında bir dengeyi gerektirir. Bu bağlamda Avrupa Birliği, hem kamu hizmetlerinin daha iyi sunulmasına hem de büyümeye hizmet eden hesap verebilirlik ve şeffaflık alanında daha fazla ilerleme kaydetmesi yönünde Türkiye'yi teşvik eder.”

Projenin kapsamı

1.725.000 Avroluk toplam bütçesiyle projenin üç temel ayağı bulunuyor: 1) mevcut PSAS çerçevesinin gözden geçirilmesi ve ilkelerinin Avrupa ve uluslararası standartlar ışığında güncellenmesi; 2) PSAS uygulamalarında kamuda çalışan yetkililerin kapasitelerinin güçlendirilmesi; ve 3) PSAS konusunda kamu yetkililerinin farkındalığının arttırılması. Bu proje,  Türkiye'nin kamu muhasebe sistemi ve mali istatistiklerini iyileştirmesine yardımcı olacak; kamu mali yönetim sisteminin şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Kamu Muhasebe Standartları (PSAS) hakkında

Güçlü ve sağlam kamu mali yönetim sistemleri ve yapıları, demokratik yönetişim, makro-ekonomik istikrar ve etkin hizmet sunumu için mevcut kaynakların verimli kullanımını sağlamak açsından kritik bir önem taşımaktadır.

Kamu maliyesi yönetiminde nitelikli kurumlar ve sistemlerle desteklenen devletler, etkin ve hesap verebilir devletler haline gelir. Avrupa standartlarına ve uluslararası standartlara dayalı Kamu Muhasebe Standartlarının (PSAS) uygulanması, kamu kurumları tarafından yapılan finansal raporlamanın kalite ve güvenirliğinin artmasına katkıda bulunarak politika yapıcıların kaynak kullanımı hakkında daha bilinçli kararlar alınmasına ve şeffaflığın ve hesap verebilirliğin gelişmesine katkıda bulunur.

 

Daha fazla bilgi için:

Sn. Gülşad Yalpu Tel: (+90 312) 4598864, e-posta: gulsad.yalpu@eeas.europa.eu

Basın irtibat:

Sn. Miray Akdağ,

AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700  E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu