SIMONA GATTI AT ATAUM PANEL

Üniversite öğrencileri Ankara'da olumlu değişim için toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışıyor.

05.12.2018 Çar - 14:57

05/12/2018

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü akabinde ve Uluslararası İnsan Hakları Günü arifesinde, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Elçi Müsteşar Simona Gatti ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan, üniversite öğrencileri ve uzman konuşmacılar ile birlikte bir insan hakkı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışmak üzere 5 Aralık 2018 günü Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) düzenlenen panele katılacak.

 

Kadın hakları, 70 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildiği üzere, her birey için geçerli olan temel hakların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hak şiddete, esarete ve ayrımcılığa maruz kalmama hakkını; eğitim görme hakkını; mülkiyet hakkını; oy kullanma hakkını ve adil ve eşit gelir haklarını içermektedir. Buna rağmen, kadınlar ve kız çocuklar dünyanın neredeyse her yerinde, çoğu zaman sırf cinsiyetleri nedeniyle, bu haklardan halen mahrum bırakılmaktadır.

 

Bu husus Ankara Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra BM Kadın Birimi'nden Dr. Sabine Freizer, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serpil Sancar, Prof. Dr. Gülriz Uygur ve Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız, Nestle Professional Ülke Müdürü Arzu Alibaz ve gazeteci Deniz Zeyrek'in yer aldığı uzman konuşmacılardan oluşan etkileşimli tartışma programının da çıkış noktasını oluşturacak.

 

Katılımcılar ayrıca AB tarafından mali olarak desteklenen "Türkiye'de yerel İnsan Hakları Kurullarına ve Kadın Haklarına Destek" projesi kapsamında hazırlanan ödüllü fotoğraflar sergisini ziyaret etme imkânına da sahip olacaklar.

 

Ankara'daki AB Bilgi Merkezi tarafından ATAUM ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik, AB'nin Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 70. Yıldönümü kutlama kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

 

Tarih:  5 Aralık 2018

Yer:     Ankara Üniversitesi, ATAUM

 

Basınla ilgili sorularınız için:   
Miray Akdağ, Basın Müşaviri 
miray.akdag@eeas.europa.eu

 

Etkinlikle ilgili sorularınız için:
Selda Düzenli, İletişim Sorumlusu 
selda.duzenli@eeas.europa.eu