bir kadın ve bir erkek süt ürünleri fabrikasında çalışıyor

Yeni Hibe Programı: “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı’

27.11.2019 Çar - 11:10

IPA tarafından fonlanan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altında desteklenen“Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı’ nın teklif çağrısı yayınlandı.

Hibe programı ile mevcut ve gelecekteki iş gücünün geleceğin insana yakışır işleri ve cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile istihdam ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması hedefleniyor. Çağrıya STK'lar, belediyeler, bölgesel kalkınma ajansları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversiteler gibi kuruluşlar başvurabilir.

Teklif çağrısı kapsamında en az 75 bin Avro ile en fazla 250 bin Avro arasında hibe desteği verilecek olup en az 10 ay en fazla 12 aylık projeler desteklenecektir. Başvuruların iletilmesi için son tarih 27 Ocak 2020.

Detaylara www.ikg.gov.tr ve Europaid sayfasından ulaşabilirsiniz