Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini upon arrival at the Foreign Affairs Council

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'nin Dış İşleri Konseyi toplantısına gelişinde yaptığı açıklama

 

Brüksel, 06/02/2017 - 12:31

Bugün her zaman olduğu gibi son derece yoğun bir Dış İşleri Konseyi toplantısı yapacağız.

Öncelikle, sizlerin de gördüğü gibi son günlerde kötüleşmekte olan Ukrayna'daki durumla başlayacağız. Bu hususu Cuma günü telefonla aradığım Rusya Federasyonu Dış İşleri Bakanı Larov'la görüştüm ve dün de [ Avrupa ve Avro-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu ] Ukrayna Başbakan Yardımcısı [Ivanna Klympush] ile bir araya gelme fırsatım oldu.

Bakanlarla öncelikle doğuda şiddetin yeniden tırmanmasının önlenmesi gereğini ve halen sürdürmekte olduğumuz Kırım'ın ilhak edilmesini tanımama politikamızı, Minsk anlaşmalarının eksiksiz uygulanmasına devam eden desteğimizi, Normandiya formatını, dönem başkanlığını Avusturya'nın üstleneceği AGİT çalışmalarını ele alacağız. Bunların yanı sıra ülkenin reform gündemine vermekte olduğumuz desteği de görüşeceğiz zira tüm Ukraynalıların yararına olabilecek sosyal ve ekonomik kalkınmaya yatırım yapmak istiyoruz. Bunun işimizin son derece önemli bir parçası olduğunu biliyoruz.   

Ayrıca Libya konusunda da göç meselesinin ötesinde, ülkedeki siyasi sürece desteğimize ilişkin kapsamlı görüşmeler yapacağız.  Geçen hafta [Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez-al-] Serraj ile ülkede birliğin sağlanmasına dönük bölgesel çabalara destek olmak, Ulusal Uzlaşı Hükümetini güçlendirmek üzere, ve Libya'nın kendi yolunu çizmesi amacıyla Arap Birliği, Afrika Birliği ve BM ile yürütmekte olduğumuz çalışmalar konusunda Bakanlara bilgi vereceğim.  

Ardından Mısırla ilgili de söyleyeceklerim olacak. Mısır, başta Libya olmak üzere, Orta Doğu Barış Süreci ve diğerleri dahil tüm bölgesel meselelerde ve ikili ilişkilerimizde şüphesiz birlikte çalıştığımız bir ülkedir. 

Orta Doğu Barış Süreci ile ilgili bir meseleyi daha ele alacağız. Bildiğiniz gibi İsrail-Filistin ilişkileri ve Orta Doğu Barış Sürecine ilişkin, özellikle Dörtlü kapsamındaki çalışmalarımız, gündemimizin oldukça üst sıralarında yer alıyor. Ayrıca bu konuyu bu haftanın son günlerinde Washington'da da görüşeceğim ve iki devlet için de uygulanabilir seçeneklerin ortaya konulması için çabalarımız ve çalışmalarımız devam edecek.    

Bunların yanı sıra Sırbistan ve Kosova arasındaki Diyaloğa ilişkin son haftalarda yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin son bilgileri de bugün bakanlarla paylaşma fırsatım olacak.

Nihayet Mitrovica'da cesaret verici gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle bugün bakanlara bu diyaloğa ilişkin bilgi vereceğim.  

Soru. Göç meselesiyle ilgili olarak : Libya ve [EUNAVFOR Med ]  Sophia Operasyonu

Geçen yıldan bu yana sadece [EUNAVFOR Med ] Sophia Operasyonu kapsamında 32,000'den fazla kişiyi denizde kurtardık. Öte yandan 4500 kişi de Libya sularında hayatını kaybetti. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor, Libyalıların bu konuda bir şey yapması gerekiyor, Avrupalıların bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Uluslararası toplumun hep beraber bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz zira olup bitenlere gözlerinizi kapatamazsınız, uluslararası sularda yürüttüğümüz çabalar sonuç verse de insanlar ölmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Libya sularında bir şey yapamıyoruz.  

Çöldeki çalışmalarımızı da arttırmaya çalışıyoruz zira çölde de trajik ölümler yaşandığını görüyoruz. Bu olanları görmezlikten gelmek bizce sorumsuz olur. Bu yüzden yapmaya çalıştığımız hayat kurtarmak, halen Libya'da olan, son derece kötü şartlar altında kamplarda yaşayan insanları korumak için Libya'nın kapasitesini arttırmak, şartların iyileştirilmesi amacıyla IOM ve UNHCR'ın Libya'da çalışmasını sağlamaktır. Bunun halen çok kötü koşullarda yaşamakta olan insanlara karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.  

Bu yolla, insan hakları dahil olmak üzere, Libyalıların bizim için son derece karmaşık ve zor olan bir durumu yönetme kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kadar uzun amandır devam etmekte olan bir kriz ortamının dışından gelen bir ülke için bunun ne kadar zor olduğunu düşünün. Libyalılara kendi ülkeleri üzerindeki egemenliklerini kullanabilmeleri için, daha önce belirttiğim gibi insan hakları öncelikli olmak üzere, gereken araçları sağlıyoruz.    

S. Irak'taki duruma ilişkin planınınız nedir?

Bugün gündemimizde olan bir konu değil. 

Q. Ukrayna konusunda: Ülkede yaşananlarla ABD'de yönetimin değişmesi arasında bir bağlantı görebilir miyiz? 

Bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Avrupa Birliği açısından net olan şudur: Kırım'ın hukuksuz biçimde ilhak edilmesini tanımama yönünde pozisyonumuzun devam edeceği; ve ateşkesten başlamak üzere Minsk anlaşmalarının eksiksiz uygulamaya geçirilmesiyle Ukrayna'nın doğusunda huzurun sağlanması gerektiğidir.

Bugün Avrupa Birliği'nin bu güçlü pozisyonunu bir kez daha teyit edeceğine ve çatışmanın çözüme kavuşturulması amacıyla Ukrayna ve Rusya'nın da yer aldığı Normandiya formatı ve tüm ilgili taraflarla çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum.

Q. Gürcistan vatandaşlarının vizesiz seyahatine ilişkin nihai karar ne zaman alınacak?

Bu da gündemimizdeki konulardan değil ancak  çok iyi bildiğiniz gibi yalnızca Gürcistan için değil Ukrayna için de bu süreci en kısa sürede tamamlayabilmeyi umuyorum. Teşekkür ederim, daha sonra görüşmek üzere.   

Video bağlantısı: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I133210