fbpx Doğa ve biyoçeşitlilik sizin için neden önemli? | AB Türkiye

Doğa ve biyoçeşitlilik sizin için neden önemli?

Avrupa’nın biyoçeşitliliğini korumak adına atılan adımlar doğaya ve insanlara çok fayda sağlamış olsa da, daha yapılacak çok şey var. Natura
2000’i tamamlamamız, daha iyi yönetmemiz ve finanse etmemiz, doğal mirasımızı koruyabilmek için tehditleri azaltmamız,ekosistemleri ve
bize sundukları hizmetleri daha geniş peyzajlarda iyileştirmemiz gerekiyor.