Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı

Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı, AB'ye Üye Ülkelerin Türkiye'deki mültecileri desteklemek üzere önemli miktarda ek fon saglanması yönünde yaptıgı çagrıya bir cevap niteligindedir ve toplam 6 milyar Avro yönetmektedir (2016-2017 için 3 milyar Avro ve 2018-2019 için 3 milyar Avro). Öncelikli faaliyet alanları insani yardım, egitim, saglık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destektir.

Mali Yardım Programı 2016-2017 için 3 milyarlık operasyonel bütçenin tamamı somut çıktılar veren 72 proje ile taahhüt edilerek sözlesmeye baglanmıstır. Bu ilerlemeye baglı olarak, 2 milyar Avro ödenmis olup kalan tutar 2021 yılının ortasına kadar Mali Yardım Programı kapsamındaki projeler uygulandıkça ödenecektir.