fbpx Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı | AB Türkiye

Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı

Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı, AB'ye Üye Ülkelerin Türkiye'deki mültecileri desteklemek üzere önemli miktarda ek fon sağlanması yönünde yaptığı çağrıya bir cevap niteliğindedir ve bu program kapsamında, iki dilim olarak harekete geçirilecek toplam 6 milyar Avro yönetilmektedir. İlk dilim, en geç 2021 ortasına kadar sürecek projelerin (çoğu proje, daha önce tamamlanacaktır); ikinci dilim ise en geç 2025 ortasına kadar sürecek projelerin (çoğu proje, daha önce tamamlanacaktır) fonlanmasında kullanılacaktır. Öncelikli faaliyet alanları insani yardım, eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destektir.

İki dilim birlikte ele alındığında tüm operasyonel fonlar taahhüt edilmiş, 4.7 milyar avro sözleşmeye bağlanmış ve 3.7 milyar avronun da ödemesi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programına ilişkin olarak yayımlanan Üçüncü Yıllık Rapor, bugüne kadar elde edilen başarıları ve bu Programın, Türkiye’deki mülteciler ile onlara ev sahipliği yapan toplulukların desteklenmesi adına ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.