Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı

Coğrafi konumu Türkiye’yi birçok mülteci ve göçmen için bir ilk giriş ve geçiş ülkesi haline getirmektedir. Daha önce benzeri görülmemiş nitelikteki insan akını sonucunda, ülke şu anda kayıt altına alınmış 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmakta ve onlara insani yardım ve destek sağlamak yönünde takdir edilecek bir çaba göstermektedir. AB, bu zor durum karşısında Türkiye’ye yardım etmek konusunda kararlıdır. Avrupa Komisyonu, özellikle kampların dışında yaşayan ve acil yardım, sağlık ve eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyanlar başta olmak üzere, ülkelerindeki şiddet ortamından kaçan mağdur durumdaki mültecilere insani yardım desteği sağlamaktadır.