Dr. Sencer ÇÖRTOĞLU

Üniversite
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
Şehir
Ankara
Email
sencer.cortoglu@ankara.edu.tr