Prof. Dr. Hüseyin ÖZDEŞER

Üniversite
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü
Uzmanlık Alanı
Avrupa Para Birliği
Email
huseyin.ozdeser@neu.edu.tr