Doçent Dr Aziz ÇELİK

Çalışma Yeri
Kocaeli Üniversitesi
Uzmanlık Alanı
Çalışma Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri - İşçi Sendikaları Sosyal Diyaloğu