Doçent Dr. Asuman GÖKSEL

Çalışma Yeri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uzmanlık Alanı
Cinsiyet Eşitliği, İstihdam/İş Piyasası Politikası, Gençlik Politikası