fbpx AB Güven Fonları göçün temel nedenlerini ele alıyor | AB Türkiye

AB Güven Fonları göçün temel nedenlerini ele alıyor

AB 2015, 2016 ve 2017 yıllarında göçün neden olduğu güçlükleri ortadan kaldırmak üzere sağladığı fonları iki katına çıkarttı. İnsani yardım sağlamak ve göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere Afrika, Suriye ve Türkiye'de Üç Güven Fonu oluşturuldu.

……………………

Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı 2016-2017 yılları için 3 milyar Avro bütçeye sahiptir. Bu tutarın 1 milyar Avrosu AB bütçesinden 2 milyar Avrosu Üye Devletlerden karşılanmaktadır. Mali Yardım Programı mülteciler ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli biçimde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Program nsani yardım, eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye hizmetleri ve sosyo-ekonomik destek alanlarına odaklanmaktadır.    

……………………

Suriye krizine cevaben oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu, diğer adıyla "Madad Fonu", Suriye'ye komşu ülkelere yönelik kalkınma yardımının en önemli ayağını oluşturmaktadır. 22 Üye Devlet ve Türkiye'nin katkıları ve taahhütlerinin yanı sıra çeşitli AB mekanizmalarının katkılarıyla 118.5 milyon Avro'yu bulan Fon bugüne kadar 1 milyar Avroluk toplam hacme ulaşmıştır. Fon, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak gibi komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

………………………

Afrika için Acil Durum Güven Fonu, istikrarsızlık, zorla yerinden edilme ve düzensiz göçün temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve daha iyi göç yönetimine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Afrika Güven Fonu'nun toplam değeri, Avrupa Kalkınma Fonu ve diğer AB mali mekanizmalarının 2.9 milyar Avro'yu geçen katkıları ve Üye Devletler ile ortak ülkelerin 228.7 milyon Avroluk destekleriyle, 3.1 milyar Avro'yu aşmıştır.  Fon kaynaklarının büyük bir kısmı istihdam yaratılması, ekonomik kalkınma, göç yönetimi, istikrar ve yönetim konularına aktarılmaktadır.