fbpx Ekonomik Reform Programları Batı Balkanlar ve Türkiye | AB Türkiye

Ekonomik Reform Programları Batı Balkanlar ve Türkiye

2015’ten bu yana, AB'ye aday olan tüm ülkeler ve potansiyel aday ülkeler Ekonomik Reform Programları (ERP’ler) hazırlamaktadır. ERP’ler genişleme ülkelerini gelecekte AB’nin ekonomi politikası koordinasyon prosedürlerine katılıma hazırlamaktadır. Aynı zamanda, ekonomi politikası planlamalarını iyileştirme ve makroekonomik istikrarı sürdürecek, rekabetçiliği artıracak ve kapsayıcı büyüme ve istihdam yaratımı için gerekli koşulları iyileştirecek şekilde reformlara yön verme anlamında kilit bir rol oynamaktadır. ERP’ler AB’nin genişleme stratejisinin «önce temeller» yaklaşımının kilit bir unsurudur.