fbpx Yeni Ufuklar : Gençlerin Avrupa Günlüğü - Erasmus+İnsanı kitabı | AB Türkiye

Yeni Ufuklar : Gençlerin Avrupa Günlüğü - Erasmus+İnsanı kitabı

Bu kitapta sayısız başarılı projelerinden bazı örnekler bulacağınız “Erasmus+ Programı”, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları arasında uyguladığı bir hibe programı.

Erasmus+ Programı; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adı. Program ile bireylere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca kurumlara, kuracakları işbirlikleri yoluyla sektörlerinde ilerleme ve kurumsal kapasitelerini geliştirme fırsatları sunuluyor. 
Erasmus+ Programı içerisinde, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik desteklerle birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.