fbpx Gezegenimiz, geleceğimiz - İklim değişikliğiyle birlikte mücadele edelim | AB Türkiye

Gezegenimiz, geleceğimiz - İklim değişikliğiyle birlikte mücadele edelim

İklim değişikliği, dünyanın günümüzde karşılaştığı en ciddi sorunlardan biri. Gezegenimiz, yüz yılı aşkın bir süre önce başlayan; son derece önemli ve hızlı bir iklim değişikliği yaşıyor. Bilim insanları, atmosfere salınan yoğun sera gazı nedeniyle gezegenimizin daha hızlı ısındığı konusunda hemfikir. Fosil yakıt (kömür, petrol ve gaz) kullanmak, otomobil sürmek, ağaç kesmek bu nedenler arasında. Çoğumuz iklim değişikliğinin etkilerini gördük, hatta yaşadık. Ancak bu etkiler sadece seller, kuraklıklar ve kasırgalarla sınırlı değil. Daha yavaş ve daha az hissedilir iklim değişiklikleri yaşam biçimimizi tamamen değiştirebilir. İyi haber ise; 195 ülkenin (neredeyse tüm dünya) iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yönelik yasal bağlayıcılığı olan ilk küresel anlaşmaya Aralık 2015'te Paris'te imza atması. AB, dünya genelindeki diğer hükümetler, şirketler ve bireyler hem iklim değişikliğinin nedenleriyle mücadele etmek hem de bunun getirdiği değişikliklere uyum sağlamak için çalışıyor. İklim değişikliği hepimizi etkileyebilecek küresel bir sorun olduğundan bu konuda hepimize görev düşüyor. Zira hepimiz aynı gezegeni paylaşıyoruz; bir yerde neden olduğumuz bir değişiklik bizden çok uzakta yaşayanları da etkileyebilir. Davranışlarımızın adeta bir ayak izi gibi kalıcı etkileri vardır. Bu nedenle, eylemlerimiz ve seçimlerimizle daha küçük ayak izleri bırakmaya yönelik adımlar atabilir ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olabiliriz.