fbpx Tek bakışta AYB - 2019 | AB Türkiye

Tek bakışta AYB - 2019

Avrupa Yatırım Bankası, AB genelinde inovasyon ve beceri alanlarında büyüme ve iş imkânlarını, KOBİ'leri, iklim ile ilgili eylemleri ve stratejik altyapıyı teşvik etmeyi amaçlar. AYB, Avrupa Yatırım Planı kapsamında Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu'nu uygulamaya geçirmek suretiyle Avrupa'nın ekonomik toparlanmasına destek olur. AB dışında, AYB'nin faaliyetleri AB harici politikasını yansıtır. AYB büyük ölçüde katılım öncesi ülkelerde, doğu ve güney komşularında faaldir. AYB aynı zamanda Afrika, Karayip ve Pasifik ülkelerinde, Asya ve Latin Amerika'da faaliyet göstermekte ve özel sektörün gelişimini, sosyal ve ekonomik altyapıyı, iklim ile ilgili eylem projelerini finanse etmektedir.