Yer Değiştirme ve Yeniden Yerleştirme – Son Durum

Yer Değiştirme

Konsey tarafından Eylül 2015’te kabul edilen acil yer değiştirme programı çerçevesinde, sığınma talebi yüksek olasılıkla kabul edilecek olan sığınmacılar, geldikleri yerlerden, yani Yunanistan ve İtalya’dan, sığınma başvurularının işleme konulacağı diğer Üye Ülkelere gönderilmektedir. Bu başvurulara olumlu cevap alındığı takdirde, başvuru sahiplerine mülteci statüsü verilecek ve gönderildikleri Üye Ülkede de kalma hakkı tanınacaktır. AB bütçesinden, katılımda bulunan Üye Ülkelere mali yardımlarda bulunulmaktadır. Aşağıdaki tablolar, programın uygulanmasındaki son durumu göstermektedir.